Psihologija, pedagogija i metodika nastave

Sigurno ste u svom obrazovanju imali nastavnike za koje ste znali da su vrhunski stručnjaci u svojim oblastima, ali im je nedostajalo umeće da to znanje prenesu. Ne dozvolite da i vi budete među njima.

Biti dobar nastavnik nije samo stvar poznavanja svog predmeta, materije koju predajete već i poznavanja načina prenošenja tog znanja, kao i karakteristika učenika sa kojima radite.

Ovo su programi koji će vam pomoći da dopunite i obnovite svoje znanje, kao i da steknete neke nove uvide u psihologiju, pedagogiju i metodiku nastave kako biste zaista bili profesionalan nastavnik koji postiže rezultate jer je fokusiran na učenike, a ne na nastavni plan i udžbenik.

Izaberite program i započnite svoje usavršavanje.

NAZIVKOME JE NAMENJENTRAJANJECENALINK ZA PRIJAVU
Kako prilagoditi učenje razvojnim karakteristikama deceVaspitač, učitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Problem discipline u razreduUčitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Mehanizmi i stilovi učenja – Učimo da učimoUčitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Pedagoška dokumentacija – praćenje rada i razvoja učenikaVaspitač, učitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Odeljenjski starešina u savremenoj školiVaspitač, učitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Inteligencija i darovitost učenikaVaspitač, učitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Testovi znanja – izrada i primenaUčitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Intelektualne veštine (brzo čitanje, mape uma i tehnike pamćenja)Vaspitač, učitelj,
nastavnik,
stručni saradnik
2 dana4.000 RSDPrijavite se
Diferencirana i individualizovana nastavaUčitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Ishodi učenja i nastavaNastavnici, saradnici visokoškolskih ustanova1 dan2.000 RSDPrijavite se
Priprema za prvi razredVaspitač, učitelj1 dan2.000 RSDPrijavite se
Učimo da čitamoUčitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Mentorstvo – korak napred za sveUčitelj, nastavnik,
stručni saradnik, direktor
1 dan2.000 RSDPrijavite se
Veštine planiranja i organizovanja časaUčitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
CLIL nastavaVaspitač, učitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Pričam ti priču – primena storytelling tehnike u obrazovanjuVaspitač, učitelj, nastavnik1 dan2.000 RSDPrijavite se
Pisanje i prilagođavanje nastavnog plana (IOP)Učitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Projektno orijentisana nastavaNastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, vaspitači u PPP-u, stručni saradnici1 dan3.000 RSDPrijavite se
Nasilje u porodici – podrška deciVaspitač, učitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Bezbedan vrtićVaspitač, direktor, zamenik direktora1 dan2.000 RSDPrijavite se
Interdisciplinarna i timska nastavaUčitelj, nastavnik1 dan2.000 RSDPrijavite se
Karijerno vođenje učenika i studenataNastavnik, stručni saradnik, zamenik direktora, direktor, saradnik na visokoškolskoj ustanovi1 dan2.000 RSDPrijavite se
Pisanje i objavljivanje naučnih radovaNastavnik, stručni saradnik, saradnik na visokoškolskoj ustanovi1 dan2.000 RSDPrijavite se
Ocenjivanje zasnovano na kompetencijamaUčitelj, nastavnik 1 dan2.000 RSDPrijavite se
Interkulturalno učenje kroz dramuVaspitač, učitelj, nastavnik2 dana3.000 RSDPrijavite se
Od dramske radionice do školske predstaveVaspitač, učitelj, nastavnik2 dana3.000 RSDPrijavite se
Drama u nastavi srpskog jezikaVaspitač, učitelj, nastavnik2 dana3.000 RSDPrijavite se
Refleksivna nastavna praksaVaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora1 dan2.000 RSDPrijavite se