IMO u narednom periodu u okviru svih svojih centara organizuje sledeće aktivnosti: