U okviru centra za stručno usavršavanje, u narednom periodu organizujemo sledeće IT obuke: