Praktična primena individualnog obrazovnog plana (IOP)

U ovom kursu bavićemo se pitanjem primene inkluzivnog obrazovanja u školama, kao i poteškoćama na koje se nailazi u praksi, definicijom inkluzije i propisima kojima se reguliše primena inkluzivnog obrazovanja u školama. Razumevanje ovog sadržaja je važno za otklanjanje predrasuda vezanih za inkluzivno obrazovanje i razumevanje značaja inkluzivnog načina obrazovanja u praksi. Učenje ove lekcije pomoći će vam da se bolje upoznate sa samim značenjem pojma inkluzivnog obrazovanja, a saznaćete i koji propisi vas obavezuju na primenu inkluzije u vašoj svakodnevnoj praksi. Upoznaćete se sa novim Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Kroz kurs biće vam predstavljena praktična primena IOP-a1, IOP-a2 i IOP-a3.

OblastNaziv kursaKome je namenjenCenaLink za prijavu
Unapređenje nastave i učenjaDidaktički mediji (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Komunikacijski trougao (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Testovi znanja i Blumova taksonomija (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
„Nova škola” Petra Savića – Model višefrontalne nastave (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Samostalna izrada internet stranica – WIX (Onlajn-seminar)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Odeljenjski starešina i planiranje ČOS-a (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Praktična primena individualnog obrazovnog plana (IOP) (Onlajn-seminar)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima40 EURPrijavite se