Rad vaspitača, učitelja i nastavnika podrazumeva poznavanje određenih zakona, pravilnika i drugih propisa. Institut za moderno obrazovanje za vas prikuplja aktuelna i važna dokumenta. Budite informisani o svojim pravima i obavezama, kao i o strategijama koje će biti pokrenute u obrazovanju.

Pravilnici
Novi pravilnici iz oblasti obrazovanja
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
Priručnik za inkluzivni razvoj škole
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih
Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih
Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa
Program svih oblika rada stručnih saradnika
Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta verska nastava za srednje škole
Pravilnik o programu ogleda obuka odraslih
Pravilnik o programu vaspitnog rada u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije
Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi
Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domu učenika
Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje
Pravilnik o programu obuke za pedagoškog asistenta
Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja
Izvod iz Pravilnika i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o programu nastave i učenja za prvi razred gimnazije
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu