Lifelong learning

Svi smo čuli staru izreku „Čovek se uči dok je živ”, ali ona je u današnjem, izmenjenom svetu dobila još veći značaj. Učenje se nikada ne završava, i uvek postoji unutrašnja potreba da se napravi korak dalje, saznaje i napreduje.

Zašto je važan nastavak školovanja?

635565246880202708-503451378_teacher-with-high-school-student.imgopt1000x70Koncept celoživotnog učenja i usavršavanja postao je neophodnost za svakoga ko želi da opstane u savremenom društvu.

Promene okruženja, načina funkcionisanja i životne dinamike dešavaju se sve većom brzinom i svaka adaptacija predstavlja još jednu lekciju koju treba savladati.

Svakoga dana se upoznajemo sa novim tehnološkim dostignućima koja treba pravilno primeniti.

U ovakvom svetu, nemoguće je ostati na nivou obrazovanja koje pružaju univerziteti na osnovnim, master, pa i doktorskim studijama, jer koji god nivo obrazovanja imate, svet od vas svakodnevno zahteva još.

Šta podrazumeva Lifelong learning koncept?

Učenje koje se proteže na ceo život je nova obrazovna realnost: učenje postaje proces mentalne i društvene promene koja traje celog života u odnosu na tradicionalno, klasično školovanje.

To je doživotni, dobrovoljni i samomotivacioni proces učenja.

Formalno i neformalno obrazovanje su komplementarni. Oni koegzistiraju. Elementi jednog se mogu naći u onom drugom – Izvod iz izveštaja Radne grupe zadužene za neformalno obrazovanje pri Savetu Evrope, 2001. godine.

Glavni stav koncepta celoživotnog učenja odnosi se na to da učenicima nije moguće dati sva znanja i veštine putem formalnog obrazovanja u školi, na koledžu ili univerzitetu, te je zbog toga neophodan nastavak učenja i nakon diplomiranja.

 

Kontinuitet – jedini način da postanete uspešni

Završetak formalnog obrazovanja predstavlja prekid kontinuiteta učenja. Nakon diplomiranja, ljudi uglavnom prestaju da rade na svom obrazovanju misleći da su postigli sve što su mogli.

Međutim, čak i ako izostavimo velike propuste formalnog obrazovanja, koje često u praksi nema konkretnu upotrebu, održavanje kontinuiteta je jedan od neoborivih argumenata u korist nastavka školovanja u neformalnom obliku.

Učenje bez obzira na mesto, vreme i godine starostpetak08.01.2016i

Celoživotno učenje znači da se ljudima daju znanja i veštine koji su im zaista potrebni.

Uz savremenu tehnologiju, učenje je postalo nezavisno od lokacije, što znači da je moguće učiti i na poslu, u lokalnoj biblioteci, kafeu, parku ili u nekom drugom javnom prostoru.

Materijal potreban za učenje nalazi se u internet bazama koje su dostupne 24 sata, a mogu se koristiti putem laptop računara, pametnih telefona ili tablet uređaja.

To znači da je neformalno obrazovanje dostupno svakome, bez obzira na godine starosti, dnevne obaveze i gust raspored aktivnosti.

Nastavnici su primer koji slede svi ostali

Da bismo menjali svet nabolje, prvo je potrebno da unapredimo sebe. Obrazovanje nam daje sposobnost da sagledamo stvari na pravi način, spoznamo mogućnosti, iskoristimo šanse koje nam se nude i steknemo veštine koje će nam sve to olakšati.

Nastavnici koji razumeju Lifelong learning koncept i rade na svom kontinuiranom usavršavanju, prenose ovu ideju i na svoje učenike. Na taj način oni formiraju ljude svesne značaja celoživotnog učenja, koji će i sami raditi na svom unapređivanju i za koje neće postojati granice.

Kako pokrenuti promenu?

Za promene je pre svega potrebna vizija, a zatim sposobnost planiranja, želja za delovanjem i udružene snage lidera u obrazovanju. Institut za moderno obrazovanje predstavlja mesto okupljanja upravo onih koji imaju potencijal da pokrenu druge i na taj način formiraju jedinstvenu mrežu izuzetnih nastavnika za primer.

I vi možete postati jedan od njih. Krenite od sebe i pokrenite promenu.