Komunikacijski trougao (Video kurs)

Na ovom kursu biće vam istaknuti ključni faktori važni za uspešnu komunikaciju sa roditeljima i učenicima u trouglu nastavnik–učenik–roditelj. Kroz nastavne jedinice kursa imaćete priliku da čujete kako izgleda uspešna komunikacija u kojoj se vodi računa o osobinama ličnosti svih učesnika. Osim toga, saznaćete sve o tipovima roditelja i učenika, kao i o načinima pripreme, zakazivanju i vođenju roditeljskih i individualnih sastanaka sa roditeljima.

Naučićete kako da napravite saradnika od roditelja, ali i šta je asertivna komunikacija i zašto je ona važna za posao nastavnika. Uz to, čućete kako da očuvate lični integritet i dostojanstvo profesije.

OblastNaziv kursaKome je namenjenCenaLink za prijavu
Unapređenje nastave i učenjaDidaktički Mediji (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Komunikacijski trougao (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Testovi znanja i Bloom-ova taksonomija (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Nova škola Petra Savića - Model višefrontalne nastave (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Samostalna izrada internet stranica - WIX (Online seminar)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Odeljenski starešina i planiranje ČOS-a (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Praktična primena individualnog obrazovnog plana (IOP) (onlajn seminar)nastavnik, direktor, stručni saradnik40 EURPrijavite se