Metodika nastave i učenja

Cambridge Certificate in Teaching and Learning

Program Metodika nastave i učenja kreiran je u okviru Cambridge kvalifikacija za profesionalni razvoj, Cambridge PDQs – koji svojom tradicijom polaznicima garantuje profesionalni autoritet i uvid u savremene tendencije unapređivanja obrazovanja.

Kome je program namenjen?

Ovaj program namenjen je svim profesorima i nastavnicima koji aktivno predaju u okviru osnovnih i srednjih škola ili visokoobrazovnih ustanova. Onima kojima je stalo da kvalitetno obavljaju svoj posao kako bi mlade ljude izveli na pravi put. o-RAISE-HAND-facebook

Raditi u prosveti znači raditi herojski posao i to što ste ga izabrali čini vas izuzetnom osobom. Ovaj posao često može biti težak i izazovan, ali vi ga možete učiniti lakšim i interesantnijim. Program Metodika nastave i učenja otvoriće vam nove perspektive i obnoviti entuzijazam.

Koja znanja i veštine ćete savladati u okviru programa Metodika nastave i učenja?

Brosura_3Uloga profesora ne odnosi se samo na prenošenje znanja već i na celokupno razvijanje ličnosti učenika i studenata, podršku u oblikovanju stavova i pripremanje za uspešan, ispunjen i moralan način života.

Zbog toga su najbolji profesori svestrani i stalno rade na svom usavršavanju.

Na ovom programu usavršićete napredne metode prenošenja znanja po standardima koji su zastupljeni na Univerzitetu u Cambridgeu, i imaćete priliku da jasno artikulišete i primenite sopstvene ideje.

Omišljavaćete interaktivne i koherentne nastavne aktivnosti sa akcentom na aktivnom učenju.

Takođe ćete naučiti kako da evaluacijom sopstvene prakse nastavite usavršavanje i ubuduće, samostalno i u saradnji sa kolegama.

Plan i program

U okviru programa Metodika nastave i učenja imate mogućnost da steknete sertifikat i diplomu. Nakon završenog prvog modula dobijate sertifikat, a ukoliko nakon toga završite drugi i treći modul, stičete pravo na diplomu.

Da biste uspešno savladali znanja i veštine na ovom programu, potrebno je da imate znanje engleskog jezika na nivou B2 CEFR skale.

SERTIFIKAT
Analiza metodike nastave i učenja
Prvi modul se sastoji iz 3 zasebne celine koje zajedno čine sveobuhvatno usavršavanje koje uključuje teorijske elemente i njihovu primenu u praksi:

1. Principi metodike nastave i učenja

Upoznavanje polaznika sa principom i konceptom efektivne nastave i učenja. Pitanja na koje ćete dobiti odgovore:

  • Na koji način ljudski um prihvata informacije i kako se odvija proces učenja?
  • Koje metode i aktivnosti povoljno utiču na motivaciju?
  • Na koji način će efektivna nastava doprineti mojoj praksi?
2. Efektivna nastava

Polaznici će imati priliku da:

  • Naprave plan predavanja koji ima jasne ciljeve i zadatke;
  • Nauče kako da procene situacije i upotrebe odgovarajuće metode u praksi;
  • Urade evaluaciju kako bi unapredili svoj rad u budućnosti.
3. Aktivno učenje kao rezultat efektivne nastave

Polaznici će proširiti znanja i imaće priliku da:

  • Naprave plan predavanja kao logičan nastavak prethodnih lekcija;
  • Koriste različite pristupe pri obučavanju;
  • Prate napredak svojih učenika.

DIPLOMA
Modul 2: Metodika nastave i učenja na delu
U okviru drugog modula, polaznici će naučiti kako da formiraju predavanja koja su u skladu sa nastavnim planom i programom, a ujedno prate potrebe učenika.

Korišćenjem savremenih metoda, ovladaće veštinama koje su ključne za konstruktivno učenje i učiniće svoja predavanja razumljivijim i zabavnijim.

Saznaće kako se metod efektivne nastave koristi kada se radi o individualnom radu učenika, a kako kada se podstiče timski rad učenika podeljenih u grupe.
Modul 3: Unapređenje profesionalne prakse

Treći i poslednji modul ovog programa odnosi se na evaluaciju svega što su polaznici naučili tokom prethodnih meseci, kao i na korišćenje novostečenog znanja u praksi.

Na koji način će profesori nadograditi svoju praksu zavisi od karakterističnog plana i programa predmeta koji predaju, ali i od njihove kreativnosti i afiniteta.

Različiti metodi i pristupi koji su naučeni tokom prva dva modula sada će biti korišćeni u zavisnosti od ličnosti svakog učenika ili teme koja se obrađuje. Polaznici programa će u okviru trećeg modula učiti na koji način izabrati pravi pristup u datom trenutku.