Naziv: Menadžment projekata

Obrazovni oblik: dvodnevni seminar

Kompetencije: К4

Prioritet: 1

Ciljna grupa: direktor, pomoćnik direktora, stručni saradnik

Trajanje: 2 dana

Cena: 4.000 din.

Opis:

Sadržaj seminara se fokusira na upravljanje poduhvatima kroz projektni pristup, korišćenjem alata i tehnika definisanih u svetski prepoznatoj PMI® metodologiji upravljanja projektima. Ovaj seminar je baziran na teorijskom i praktičnom radu, tako da će polaznici imati priliku da se upoznaju s alatima i tehnikama upravljanja projektima i primene ih u svom obrazovno-vaspitnom kontekstu.

 

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da osposobimo učesnike seminara da samostalno koriste osnovne alate i tehnike upravljanja projektima, koje im mogu pomoći u planiranju, realizaciji i kontroli projekata njihovih institucija.
Učesnici će razumeti životni ciklus projekta i biće osposobljeni da organizuju aktivnosti upravljanja projektima kako bi uspešno izveli školske projekte.

 

– Osnove upravljanja projektima;
– Iniciranje projekta;
– Upravljanje obimom na projektu;
– Upravljanje vremenom na projektu;
– Upravljanje troškovima na projektu;
– Upravljanje ljudskim resursima;
– Upravljanje rizicima;
– Upravljanje zainteresovanim stranama;
– Praktičan rad – primena na školski kontekst.

Autor i realizator: Nemanja Stamenčić

Seminar vodi Nemanja Stamenčić, PMP® profesionalac u oblasti upravljanja projektima, koji poseduje višegodišnje internacionalno iskustvo. Poseduje najprestižniji svetski sertifikat u oblasti upravljanja projektima PMP®. Iskustvo sa više od 10.000 sati rada na upravljanju projektima stekao je u korporativnom i nevladinom sektoru. Trenutno živi i radi u Nemačkoj, gde vodi projekte u oblasti implementacije jednog od najvećih svetskih informacionih sistema SAP.

 

Prijavite se »