Predstavljamo tim profesionalnih, odgovornih, pouzdanih i posvećenih ljudi koji čini Institut za moderno obrazovanje

Prof. dr Valentin Kuleto

Predsednik Instituta za moderno obrazovanje

Prof. dr Valentin Kuleto je doktorirao na istraživanjima problema adaptabilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu. Realizovao je brojne obrazovne projekte i istakao se kao njihov idejni začetnik, projektant i lider njihove realizacije. Njegova delatnost, vizija i energija svakodnevno redefinišu, razvijaju i unapređuju obrazovanje na način koji odgovara savremenom društvu i potrebama njegovih građana.

Pročitajte više o dr Valentinu Kuletu na linku.

Doc. dr Milena Ilić

Direktor Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost

Imejl-adresa: milena.ilic@institut.edu.rs

Doc. dr Milena Ilć je doktor ekonomskih nauka. Objavila je 120 originalnih naučnih radova, preglednih radova i prikaza knjiga. Učestvovala je na brojnim naučnim konferencijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Autor je osam knjiga, univerzitetskih udžbenika i praktikuma i urednik tri monografije od međunarodnog značaja iz oblasti menadžmenta, informacionih i interdisciplinarnih nauka. Recenzent je nekoliko tematskih zbornika međunarodnog značaja, udžbenika i više vodećih časopisa od nacionalnog značaja i međunarodnih časopisa (WOS). Redovni je član Srpskog udruženja za marketing (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu), član Redakcionog odbora časopisa Bankarstvo (Udruženje banaka Srbije) i Uređivačkog odbora naučnostručnog časopisa Železnice (Društvo diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije). Od 2016. godine zaposlena je na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS – Beograd u zvanju profesor strukovnih studija i na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, u zvanju docent. Pored višegodišnjeg pedagoškog rada, ima i 16 godina radnog iskustva u javnom sektoru. Učesnik je više naučnih i stručnih projekata. Sertifikovani je IPMA senior trener u oblasti projektnog menadžmenta.

Doc. Nina Stojanović, MArch

Direktor Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl-adresa: nina.stojanovic@institut.edu.rs

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njeno dugogodišnje iskustvo obuhvata rad u ulozi licenciranog projektanta i urbaniste, tim lidera istraživačkih studija, strategija i studija izvodljivosti, kao i rad u ulozi autora više nagrađenih konkursa iz oblasti projektovanja i urbanističkog planiranja. Izlagala je na više stručnih manifestacija kao što su saloni arhitekture i urbanizma. Nosilac je visokih stručnih priznanja i nagrada. U više navrata bila je član stručnih žirija na arhitektonskim konkursima.

Od 2009. do 2016. godine bila je uključena u realizaciju desetak projekata koje je finansirala EU. Projekat MILD HOME, u kome je učestvovala u ulozi projektnog menadžera za Srbiju, bio je finalista prestižne nagrade REGIO STAR za 2015, koju dodeljuje Evropska komisija za najuspešnije projekte realizovane u EU. U periodu od 2012. do danas učesnik je na više međunarodnih konferencija u Briselu, Moskvi, Sofiji, Veneciji i Kaskaisu.

Docent je na Fakultetu savremenih umetnosti, na odseku Dizajn enterijera.

Aleksandra Borović

Projektni koordinator Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl-adresa: aleksandra.borovic@institut.edu.rs

Diplomirala je na odseku za Prostorno planiranje Geografskog fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kroz neformalno obrazovanje stekla je dodatne kvalifikacije: licencirani turistički vodič, sertifikovani menadžer projekata i PR menadžer. Nakon dugogodišnjeg iskustva u radu u diplomatskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama i značajnog iskustva u rukovođenju i razvoju Mense Srbije, svoja iskustva je ujedinila i usmerila na unapređenje obrazovanja kroz pisanje i sprovođenje evropskih projekata. Radila je na nekoliko projekata koji su kofinansirani sredstvima Evropske Unije i Saveta Evrope, a koje sprovodi Savet Evrope. Posebno je motivisana za pokretanje aktivnosti za unapređenje položaja darovite dece i učenika u Srbiji i regionu, ali i za promociju Srbije i njenih prirodnih u kulturnih bogatstava.

Od 2013. godine Predsednik Mense Srbije. Član multinacionalnog žirija za dodelu stipendija Mensa Education and Research Foundation i član Komiteta za darovitu omladinu Mense International. Pokretač i organizator međunarodnih konferencija o darovitosti u Srbiji. Autor i menadžer Erasmus + projekta „Teachers for Gifted“. Kongresni ambasador Srbije.

Glorija Martinović

Projektni koordinator Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (63) 86-89-800

Imejl-adresa: glorija.martinovic@institut.edu.rs

Glorija je diplomirani kulturolog sa dugogodišnjim iskustvom u projektnom menadžmentu. Kao projektni koordinator u Centru za urbani razvoj svoja znanja usmerila je na pisanje, pripremu, koordinaciju i realizaciju prvenstveno evropskih projekata. Najviše iskustva ima u pisanju i realizaciji projekata finansiranim kroz programe Kreativna Evropa i Erasmus+. Trenutno sprovodi projekat koji je podržan od strane UNESCO programa participacije. Izazov su joj teme koje se bave inovacijama u edukaciji i kulturi a
inspiraciju pronalazi u kulturnoj baštini. Kao urednik programa Dečijeg kulturnog centra Majdan, Ustanove kulture GO Savski venac, od 2012 do 2019 godine, organizovala je na desetine edukativnih, umetničkih i sportskih programa za decu i mlade.

Aleksandra Karadžić

Koordinator Centra za stručno usavršavanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: aleksandra.karadzic@institut.edu.rs; office@institut.edu.rs 

Aleksandra je komunikolog za odnose s javnošću. Vođena željom da bude podrška u ličnom i profesionalnom napredovanju drugih, iskustva iz oblasti HR-a sticala je kroz rad na strategijama zapošljavanja i razvoju sektora ljudskih resursa. Učestvovala je u procesima selekcije i regrutacije zaposlenih, sa praćenjem prilagođavanja novozaposlenog, kao i izradama procedura za zaposlene. Kao koordinator za radu sa decom školskog uzrasta, u saradnji sa roditeljima, kreirala je planove za nastavne i vannastavne aktivnosti dece, sa praćenjem napredovanja deteta. Ima višegodišnje iskustvo u organizaciji tematskih i promotivnih događaja, od osmišljavanja, pripreme i realizacije, do učešća u definisanju i planiranju PR ciljeva i komunikacijom sa medijima.

Stefana Gavrilović

Tehnički sekretar Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)40-11-260

Imejl: stefana.gavrilovic@institut.edu.rs; office@institut.edu.rs

Po zanimanju stručnjak za odnose sa javnošću, Stefana ima višegodišnje iskustvo rada na sličnim pozicijama. U Londonu je radila kao lični asistent gde je stekla veliko iskustvo u radu sa klijentima. Želja joj je da svojim radom i iskustvom doprinese što boljem radu organizacije, kao i da pomogne u realizaciji planova na Institutu.