Predstavljamo tim profesionalnih, odgovornih, pouzdanih i posvećenih ljudi koji čini Institut za moderno obrazovanje

Prof. dr Valentin Kuleto

Predsednik Instituta za moderno obrazovanje

Prof. dr Valentin Kuleto je predsednik međunarodne kompanije LINKgroup, regionalnog lidera u oblasti osnovnog, srednjeg, visokog i profesionalnog obrazovanja, obrazovanja na daljinu i proizvodnje obrazovnog softvera.

Grupaciju LINK čine obrazovne ustanove: Savremena osnovna škola, četiri srednje škole: International School, Srednja škola za informacione tehnologije, Savremena gimnazija i Allison Academy, visokoškolske ustanove: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije i Fakultet savremenih umetnosti, kao i LINK Professional Education (ITAcademy, LINK Academy, BusinessAcademy i InternetAcademy). Pored ustanova, u sastavu LINKgroupa nalaze se Institut za moderno obrazovanje, kao i ed-tech kompanija SoftLINK, i više od 40 obrazovnih servisa okupljenih pod jedinstvenim brendom LINKgroup Educational Alliance.

Profesor Valentin Kuleto je magistrirao u oblasti implementacije softverske platforme za učenje na daljinu i doktorirao na istraživanjima adaptabilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu.

Angažman dr Kuleta u sferi obrazovanja je usmeren na istraživanje, tehnologiju i razvoj sa ciljem neprekidnog pobolјšanja kvaliteta obrazovanja.

Autor je 16 knjiga, monografija, kao i naučnih i stručnih radova (više od 70) publikovanih u časopisima, zbornicima sa nacionalnih i međunarodnih konferencija i naučnim monografijama međunarodnog značaja.

Pročitajte više o Prof. dr Valentinu Kuletu na linku.

Doc. dr Milena Ilić

Direktor Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost

Imejl-adresa: milena.ilic@institut.edu.rs

Doc. dr Milena Ilć je doktor ekonomskih nauka. Objavila je 120 originalnih naučnih radova, preglednih radova i prikaza knjiga. Učestvovala je na brojnim naučnim konferencijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Autor je osam knjiga, univerzitetskih udžbenika i praktikuma i urednik tri monografije od međunarodnog značaja iz oblasti menadžmenta, informacionih i interdisciplinarnih nauka. Recenzent je nekoliko tematskih zbornika međunarodnog značaja, udžbenika i više vodećih časopisa od nacionalnog značaja i međunarodnih časopisa (WOS). Redovni je član Srpskog udruženja za marketing (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu), član Redakcionog odbora časopisa Bankarstvo (Udruženje banaka Srbije) i Uređivačkog odbora naučnostručnog časopisa Železnice (Društvo diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije). Od 2016. godine zaposlena je na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS – Beograd u zvanju profesor strukovnih studija i na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, u zvanju docent. Pored višegodišnjeg pedagoškog rada, ima i 16 godina radnog iskustva u javnom sektoru. Učesnik je više naučnih i stručnih projekata. Sertifikovani je IPMA senior trener u oblasti projektnog menadžmenta.

 

Doc. Nina Stojanović, MArch

Direktor Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl-adresa: nina.stojanovic@institut.edu.rs

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njeno dugogodišnje iskustvo obuhvata rad u ulozi licenciranog projektanta i urbaniste, tim lidera istraživačkih studija, strategija i studija izvodljivosti, kao i rad u ulozi autora više nagrađenih konkursa iz oblasti projektovanja i urbanističkog planiranja. Izlagala je na više stručnih manifestacija kao što su saloni arhitekture i urbanizma. Nosilac je visokih stručnih priznanja i nagrada. U više navrata bila je član stručnih žirija na arhitektonskim konkursima.

Od 2009. do 2016. godine bila je uključena u realizaciju desetak projekata koje je finansirala EU. Projekat MILD HOME, u kome je učestvovala u ulozi projektnog menadžera za Srbiju, bio je finalista prestižne nagrade REGIO STAR za 2015, koju dodeljuje Evropska komisija za najuspešnije projekte realizovane u EU. U periodu od 2012. do danas učesnik je na više međunarodnih konferencija u Briselu, Moskvi, Sofiji, Veneciji i Kaskaisu.

Docent je na Fakultetu savremenih umetnosti, na odseku Dizajn enterijera.

Aleksandra Borović

Projektni koordinator Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl-adresa: aleksandra.borovic@institut.edu.rs

Diplomirala je na odseku za Prostorno planiranje Geografskog fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kroz neformalno obrazovanje stekla je dodatne kvalifikacije: licencirani turistički vodič, sertifikovani menadžer projekata i PR menadžer. Nakon dugogodišnjeg iskustva u radu u diplomatskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama i značajnog iskustva u rukovođenju i razvoju Mense Srbije, svoja iskustva je ujedinila i usmerila na unapređenje obrazovanja kroz pisanje i sprovođenje evropskih projekata. Radila je na nekoliko projekata koji su kofinansirani sredstvima Evropske Unije i Saveta Evrope, a koje sprovodi Savet Evrope. Posebno je motivisana za pokretanje aktivnosti za unapređenje položaja darovite dece i učenika u Srbiji i regionu, ali i za promociju Srbije i njenih prirodnih u kulturnih bogatstava.

Od 2013. godine Predsednik Mense Srbije. Član multinacionalnog žirija za dodelu stipendija Mensa Education and Research Foundation i član Komiteta za darovitu omladinu Mense International. Pokretač i organizator međunarodnih konferencija o darovitosti u Srbiji. Autor i menadžer Erasmus + projekta „Teachers for Gifted“. Kongresni ambasador Srbije.

 

Glorija Martinović

Projektni koordinator Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (63) 86-89-800

Imejl-adresa: glorija.martinovic@institut.edu.rs

Glorija je diplomirani kulturolog sa dugogodišnjim iskustvom u projektnom menadžmentu. Kao projektni koordinator u Centru za urbani razvoj svoja znanja usmerila je na pisanje, pripremu, koordinaciju i realizaciju prvenstveno evropskih projekata. Najviše iskustva ima u pisanju i realizaciji projekata finansiranim kroz programe Kreativna Evropa i Erasmus+. Trenutno sprovodi projekat koji je podržan od strane UNESCO programa participacije. Izazov su joj teme koje se bave inovacijama u edukaciji i kulturi a
inspiraciju pronalazi u kulturnoj baštini. Kao urednik programa Dečijeg kulturnog centra Majdan, Ustanove kulture GO Savski venac, od 2012 do 2019 godine, organizovala je na desetine edukativnih, umetničkih i sportskih programa za decu i mlade.

 

Aleksandra Karadžić

Koordinator Centra za stručno usavršavanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: aleksandra.karadzic@institut.edu.rs; office@institut.edu.rs 

Aleksandra je komunikolog za odnose s javnošću. Vođena željom da bude podrška u ličnom i profesionalnom napredovanju drugih, iskustva iz oblasti HR-a sticala je kroz rad na strategijama zapošljavanja i razvoju sektora ljudskih resursa. Učestvovala je u procesima selekcije i regrutacije zaposlenih, sa praćenjem prilagođavanja novozaposlenog, kao i izradama procedura za zaposlene. Kao koordinator za radu sa decom školskog uzrasta, u saradnji sa roditeljima, kreirala je planove za nastavne i vannastavne aktivnosti dece, sa praćenjem napredovanja deteta. Ima višegodišnje iskustvo u organizaciji tematskih i promotivnih događaja, od osmišljavanja, pripreme i realizacije, do učešća u definisanju i planiranju PR ciljeva i komunikacijom sa medijima.