Predstavljamo tim profesionalnih, odgovornih, pouzdanih i posvećenih ljudi koji čini Institut za moderno obrazovanje

Dr Valentin Kuleto

Predsednik Instituta za moderno obrazovanje

Dr Valentin Kuleto je doktorirao na istraživanjima problema adaptabilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu. Realizovao je brojne obrazovne projekte i istakao se kao njihov idejni začetnik, projektant i lider njihove realizacije. Njegova delatnost, vizija i energija svakodnevno redefinišu, razvijaju i unapređuju obrazovanje na način koji odgovara savremenom društvu i potrebama njegovih građana.

Pročitajte više o dr Valentinu Kuletu na linku.

 

Dr Svetlana Belić Malinić

Akademski direktor Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: svetlana.belic@institut.edu.rs

Svetlana Belić Malinić, ima višegodišnje iskustvo, koje je stekla tokom rada u školi i na obrazovnim projektima. Diplomirala je Engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu, nakon čega se profesionalno usavršavala na Univerzitetu u Kembridžu. Postdiplomske studije iz oblasti obrazovanja i društvenih nauka završila je na Univerzitetu u Londonu, a svoje znanje i iskustvo pretočila je u doktorat iz oblasti međunarodnog obrazovanja na Univerzitetu u Lesteru, u Engleskoj. Svetlana je akreditovana da vodi Kembridž program za profesionalni razvoj nastavnika i član je Kembridž tima za unapređenje međunarodnih ispita.

Dobitnik je nagrade „International House” za pedagoška istraživanja, a 2014. godine je bila finalista takmičenja za svetsku nagradu „Najbolji nastavnik 21. veka”, za doprinos u unapređenju nastave, koju svake godine dodeljuje Pearson, jedna od najpoznatijih obrazovnih institucija u svetu. Zbog izuzetnih profesionalnih uspeha imenovana je za ambasadora obrazovanja Univerziteta u Londonu. Svetlana je takođe sertifikovani Gugl edukator, a ovo priznanje je dobila zbog inovativnog pristupa obrazovanju.

Doc. dr Milena Ilić

Direktor Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost

Imejl-adresa: milena.ilic@institut.edu.rs

Doc. dr Milena Ilć je doktor ekonomskih nauka. Objavila je 120 originalnih naučnih radova, preglednih radova i prikaza knjiga. Učestvovala je na brojnim naučnim konferencijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Autor je osam knjiga, univerzitetskih udžbenika i praktikuma i urednik tri monografije od međunarodnog značaja iz oblasti menadžmenta, informacionih i interdisciplinarnih nauka. Recenzent je nekoliko tematskih zbornika međunarodnog značaja, udžbenika i više vodećih časopisa od nacionalnog značaja i međunarodnih časopisa (WOS). Redovni je član Srpskog udruženja za marketing (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu), član Redakcionog odbora časopisa Bankarstvo (Udruženje banaka Srbije) i Uređivačkog odbora naučnostručnog časopisa Železnice (Društvo diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije). Od 2016. godine zaposlena je na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS – Beograd u zvanju profesor strukovnih studija i na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, u zvanju docent. Pored višegodišnjeg pedagoškog rada, ima i 16 godina radnog iskustva u javnom sektoru. Učesnik je više naučnih i stručnih projekata. Sertifikovani je IPMA senior trener u oblasti projektnog menadžmenta.

 

MArch Nina Stojanović

Direktor Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje, docent na Fakultetu Savremenih umetnosti

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl-adresa: nina.stojanovic@institut.edu.rs

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njeno dugogodišnje iskustvo obuhvata rad u ulozi licenciranog projektanta i urbaniste, tim lidera istraživačkih studija, strategija i studija izvodljivosti, kao i rad u ulozi autora više nagrađenih konkursa iz oblasti projektovanja i urbanističkog planiranja. Izlagala je na više stručnih manifestacija kao što su saloni arhitekture i urbanizma. Nosilac je visokih stručnih priznanja i nagrada. U više navrata bila je član stručnih žirija na arhitektonskim konkursima.

Od 2009. do 2016. godine bila je uključena u realizaciju desetak projekata koje je finansirala EU. Projekat MILD HOME, u kome je učestvovala u ulozi projektnog menadžera za Srbiju, bio je finalista prestižne nagrade REGIO STAR za 2015, koju dodeljuje Evropska komisija za najuspešnije projekte realizovane u EU. U periodu od 2012. do danas učesnik je na više međunarodnih konferencija u Briselu, Moskvi, Sofiji, Veneciji i Kaskaisu.

Docent je na Fakultetu savremenih umetnosti, na odseku Dizajn enterijera.

Aleksandra Borović

Projektni koordinator Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl-adresa: aleksandra.borovic@institut.edu.rs

Diplomirala je na odseku za Prostorno planiranje Geografskog fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kroz neformalno obrazovanje stekla je dodatne kvalifikacije: licencirani turistički vodič, sertifikovani menadžer projekata i PR menadžer. Nakon dugogodišnjeg iskustva u radu u diplomatskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama i značajnog iskustva u rukovođenju i razvoju Mense Srbije, svoja iskustva je ujedinila i usmerila na unapređenje obrazovanja kroz pisanje i sprovođenje evropskih projekata. Radila je na nekoliko projekata koji su kofinansirani sredstvima Evropske Unije i Saveta Evrope, a koje sprovodi Savet Evrope. Posebno je motivisana za pokretanje aktivnosti za unapređenje položaja darovite dece i učenika u Srbiji i regionu, ali i za promociju Srbije i njenih prirodnih u kulturnih bogatstava.

Od 2013. godine Predsednik Mense Srbije. Član multinacionalnog žirija za dodelu stipendija Mensa Education and Research Foundation i član Komiteta za darovitu omladinu Mense International. Pokretač i organizator međunarodnih konferencija o darovitosti u Srbiji. Autor i menadžer Erasmus + projekta „Teachers for Gifted“. Kongresni ambasador Srbije.

 

Glorija Martinović

Projektni koordinator Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (63) 86-89-800

Imejl-adresa: glorija.martinovic@institut.edu.rs

Glorija je diplomirani kulturolog sa dugogodišnjim iskustvom u projektnom menadžmentu. Kao projektni koordinator u Centru za urbani razvoj svoja znanja usmerila je na pisanje, pripremu, koordinaciju i realizaciju prvenstveno evropskih projekata. Najviše iskustva ima u pisanju i realizaciji projekata finansiranim kroz programe Kreativna Evropa i Erasmus+. Trenutno sprovodi projekat koji je podržan od strane UNESCO programa participacije. Izazov su joj teme koje se bave inovacijama u edukaciji i kulturi a
inspiraciju pronalazi u kulturnoj baštini. Kao urednik programa Dečijeg kulturnog centra Majdan, Ustanove kulture GO Savski venac, od 2012 do 2019 godine, organizovala je na desetine edukativnih, umetničkih i sportskih programa za decu i mlade.

 

 

MSc Saša Ivakić

Profesor računarstva i informatike i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: sasa.ivakic@link.co.rs

Osnovne i master studije završio je na Pedagoškom fakultetu, gde je proučavao savremene tehnologije u nastavi i učenju, a posebnu pažnju posvetio je proučavanju aplikativnog softvera u programiranoj nastavi. Doktorand je metodike razredne nastave informatike na Pedagoškom fakultetu, a bavi se i proučavanjem efikasnosti i efektivnosti raznih alata i tehnologija za učenje programiranja kod đaka u razrednoj nastavi. Saša je koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju i inovacije u obrazovanju Instituta za moderno obrazovanje, gde radi na implementaciji obrazovne tehnologije u nastavni proces, a pored toga je angažovan i kao profesor informatike i računarstva u Savremenoj gimnaziji.

Aleksandra Karadžić

Komunikolog za odnose sa javnošću i tehnički sekretar Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: aleksandra.karadzic@institut.edu.rs; office@institut.edu.rs 

Vođena željom da bude podrška u ličnom i profesionalnom napredovanju drugih, iskustva iz oblasti HR-a sticala je kroz rad na strategijama zapošljavanja i razvoju sektora ljudskih resursa. Učestvovala je u procesima selekcije i regrutacije zaposlenih, sa praćenjem prilagođavanja novozaposlenog, kao i izradama procedura za zaposlene. Kao koordinator za radu sa decom školskog uzrasta, u saradnji sa roditeljima, kreirala je planove za nastavne i vannastavne aktivnosti dece, sa praćenjem napredovanja deteta. Ima višegodišnje iskustvo u organizaciji tematskih i promotivnih događaja, od osmišljavanja, pripreme i realizacije, do učešća u definisanju i planiranju PR ciljeva i komunikacijom sa medijima.