Scientific Journal for Contemporary Education and Application of Information Technologies – EdTech Journal

EdTech Journal je naučni časopis otvorenog pristupa posvećen korišćenju informacionih tehnologija u obrazovanju. Ipak, u našoj „Naučnoj politici” priznajemo važnost istinske upotrebe IT-ja u društvu i privredi, jer obrazovanje predstavlja vitalni sektor društva. Obrazovanje za potrebe privrede i koncepti zasnovani na njemu su prekretnice koje se moraju uzeti u obzir pri razvoju budućeg opsega sektora obrazovanja. EdTech je skraćenica za opisivanje poslovanja razvoja obrazovne tehnologije.

 

Izdavač

Izdavač Naučnog časopisa za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journal je Institut za moderno obrazovanje (IMO), Beograd, Srbija. Cilj Instituta za moderno obrazovanje (IMO) je unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa kroz edukaciju sadašnjih i budućih zaposlenih u obrazovanju i promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija. Misija IMO je pomoć pojedincima da postanu uspešniji, kao i pomoć školama i obrazovnim ustanovama u implementaciji tehnologija i tehnika za unapređenje obrazovnog procesa. IMO je i savetodavni centar za sve lidere u obrazovanju, kao i mesto profesionalne nastavne prakse za buduće profesore.

 

Poziv autorima

Poziv za autore Naučnog časopisa za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journa.

l
nstitut za moderno obrazovanje i Naučni časopis za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journal  pozdravljaju naučne i stručne radove, do sad neobjavljivane, u različitim oblastima usmerenim ka korišćenju informacionih tehnologija u razvoju privrede, društva i obrazovanja, u okviru naučnih polja tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkh nauka, u skladu sa Naučnom politikom časopisa.

Pripremljene radove možete uputiti na imejl-adresu Uredništva office@institut.edu.rs
ili putem veb sajtova časopisa: http://www.edtechjournal.org/ i http://www.edtech-journal.org/ u delu predaja rada.

 

Poziv recenzentima

Poziv za recenzente Naučnog časopisa za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journal.

Institut za moderno obrazovanje i Naučni časopis za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journal stalno tragaju za osobama koje su stručne u različitim oblastima usmerenim ka korišćenju informacionih tehnologija u razvoju privrede, društva i obrazovanja, i koje bi preuzele ulogu recenzenta. Recenzenti Naučnog časopisa za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journal su osobe iz akademskih sredina, sa univerziteta, fakulteta i naučnih instituta, i pojedinci ostvareni u stručnom i umetničkom radu. Ukoliko se prepoznajete u ovom opisu, pošaljite nam svoj CV na imejl-adresu EdTech@institut.edu.rs ili putem naših sajtova: http://www.edtechjournal.org/ i http://www.edtech-journal.org/.

 

 Edtech    Arhiva    Trenutni broj     Prijava rada