IMO u narednom periodu organizuje sledeće obuke i kurseve u okviru E-Učenja:

No post found