Dobro došli u Institut za moderno obrazovanje!

Cilj Instituta za moderno obrazovanje (IMO) je unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa kroz edukaciju sadašnjih i budućih zaposlenih u obrazovanju i promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija. Naša misija je pomoć pojedincima da postanu uspešniji, kao i pomoć školama i obrazovnim ustanovama u implementaciji tehnologija i tehnika za unapređenje obrazovnog procesa. IMO je i savetodavni centar za sve lidere u obrazovanju, kao i mesto profesionalne nastavne prakse za buduće profesore.

Aktivnosti koje realizujemo su:

  • seminari i tribine na aktuelne teme iz oblasti nauke i obrazovanja,
  • obuke i radionice u vezi sa inovacijama u edukaciji,
  • međunarodne konferencije o modernom obrazovanju,
  • projekti u vezi sa unapređenjem obrazovnog procesa,
  • obrazovni konsalting,
  • program nastavne prakse.

Konferencije i projekti

Organizovanjem međunarodnih akreditovanih konferencija na aktuelne teme iz obrazovanja, IMO okuplja zaposlene u obrazovnim ustanovama s ciljem prezentovanja modernih tehnologija i tehnika, njihove primene u obrazovnom procesu, kao i novih pristupa i metoda u edukaciji mladih.

IMO inicira projekte od društvenog značaja, koji predlažu nove pristupe u edukaciji i naučnoistraživačkom radu.

Cilj konferencija koje organizujemo je da predlože jedan sveobuhvatan savremen pristup obrazovanju, gde nove metode i tehnike podrazumevaju i drugačiji model saradničkog odnosa između škola, porodica i mladih.

Posetite Institut za moderno obrazovanje, upoznajte Intelligent Classroom okruženje i proverite kako moderna tehnologija edukaciju čini efikasnijom i kreativnijom.

Cambridge Teaching Center – For Excellence in Teaching

Cambridge Teaching Center je program stručnog usvršavanja zaposlenih u obrazovanju po međunarodnim standardima. Namenjen je onim nastavnicima koji teže postizanju vrhunskih rezultata u svom radu i u napredovanju svojih učenika. Usvajanje novih znanja i veština je uslov prilagođavanja neprestanim promenama u svetu obrazovanja.

Vaše kontinuirano usavršavanje je preduslov za profesionalno napredovanje

Uloga profesora ne odnosi se samo na prenošenje znanja već i na celokupno razvijanje ličnosti učenika i studenata, podršku u oblikovanju stavova i pripremanje za profesionalno uspešan, ali u isto vreme ispunjen i etičan način života. Zbog toga je potrebno stalno raditi na svom usavršavanju. Seminari u organizaciji Instituta i Cambridge Teaching Center u fokusu imaju interaktivne nastavne aktivnosti s akcentom na aktivnom učenju i razvoju kritičkog mišljenja kod učenika.

S ciljem postizanja najboljih rezultata u praksi, organizujemo sledeće programe:

1. Cambridge profesionalne programe:

2. Stručni kursevi i radionice:

Postanite deo pedagoške elite

Ukoliko ste posvećeni svom nastavničkom poslu i želite da postanete lider u obrazovanju, Cambridge Teaching Center je pravo mesto za vas. Ako želite da postanete omiljeni profesori, ili možda da pronađete bolji posao u zemlji ili inostranstvu, steknete vredna znanja, veštine i kontakte, unapredite kvalitet svojih časova i komunikacione veštine, a pritom zaslužite prestižne Cambridge sertifikate, javite nam se da zajedno pokrenemo promenu.

Adresa: Masarikova 5 (ulaz iz Kralja Milana), Palata Beograd