Cambridge Certificate in Educational Leadership

Upravljanje obrazovnim institucijama: Educational Leadership

Program Upravljanje obrazovnim institucijama kreiran je u okviru Kembridž kvalifikacija za profesionalni razvoj (Cambridge PDQs), koji svojom tradicijom polaznicima garantuje profesionalni autoritet i uvid u savremene tendencije unapređivanja obrazovanja sa pozicije rukovodioca.

Kome je program namenjen?

Ovaj program namenjen je svim direktorima, zamenicima direktora i nastavnicima koji aktivno rukovode osnovnim i srednjim školama ili visokoobrazovnim ustanovama. Onima kojima je stalo da kvalitetno upravljaju svojim timom kako bi unapredili obrazovanje u ustanovi u kojoj rade.

Raditi u prosveti znači imati viziju, i sama činjenica da ste izabrali ovaj poziv čini vas izuzetnom osobom. Posao lidera često može biti težak i izazovan, ali vi ga možete učiniti lakšim i interesantnijim. Program Upravljanje obrazovnim institucijama otvoriće vam nove perspektive i obnoviti entuzijazam.

Koja znanja i veštine ćete savladati u okviru programa Upravljanje obrazovnim institucijama?

Brosura_1Vaša uloga nije samo administrativna već i podsticanje zaposlenih na razvijanje profesionalnih i ličnih veština, pružanje podrške i stalan rad na unapređenju svoje ustanove i obrazovanja. Takođe ste u poziciji da roditeljima i zajednici pokažete vrednost svog tima i škole kroz stalnu saradnju sa njima.

Na ovom programu ćete proučiti principe, teorije i najbolje međunarodne primere dobre prakse koje ćete moći da kritički procenite, uvidite prednosti i mane, i primenite ono što najviše odgovara vašem okruženju.

Zatim ćete videti kako da najlakše procenite rezultate onoga što ste primenili i kako da, na isplativ i održiv način, planirate dalje korake ka uspehu vaše institucije, nastavnika i učenika.

Plan i program

U okviru programa Upravljanje obrazovnim institucijama imate mogućnost da steknete sertifikat i diplomu. Nakon završenog prvog modula, dobijate sertifikat, a ukoliko nakon toga završite drugi i treći modul, stičete pravo na diplomu.

 

SERTIFIKAT
Modul 1: Analiziranje pojma liderstva

Prvi modul se sastoji iz 3 zasebne celine koje zajedno čine sveobuhvatno usavršavanje koje uključuje teorijske elemente i njihovu primenu u praksi:

1. Pojam i teorije liderstva

Upoznavanje polaznika sa pojmom liderstva sa naglaskom na njegovom značenju u obrazovnom kontekstu. Pitanja na koje ćete dobiti odgovore:
• Koje teorije liderstva su najznačajnije za rad u obrazovanju i zašto?
• Šta ove teorije nude u praktičnom smislu, po pitanju ličnog stručnog usavršavanja i unapređivanja prakse?
• Na koji način mogu da prilagodim svoju praksu odgovarajućem liderskom stilu?

2. Uspešan obrazovni lider u praksi

Polaznici će imati priliku da:


  • Saznaju šta nam istraživanja govore o uspešnom liderstvu u obrazovanju;
  • Intervjuišu iskusnog lidera i razgovaraju o tome kako uspešno liderstvo izgleda u praksi;
  • Odrede konkretne veštine koje treba da razviju kao lideri.


3. Planiranje razvoja liderstva

Polaznici će proširiti znanja i imaće priliku da:

  • Odaberu liderski stil i specifične obrasce ponašanja za svoju lidersku praksu;
  • Naprave prezentaciju kako će ove ideje primeniti u svom poslu;
  • Procene svoju lidersku praksu identifikujući jake i slabe tačke;
  • Odrede svoje prioritete i naprave plan razvoja svoje liderske prakse.

DIPLOMA
Module 2: Leading and improving teaching and learning

U okviru drugog modula, polaznici će naučiti kako da lideri utiču na nastavnike i kvalitet rada u učionici i da osmisle strategiju da unaprede svoj rad i rad cele škole.

Korišćenjem različitih metoda, ovladaće teorijama i veštinama koje su ključne za efikasno upravljanje grupom ili kolektivom, a da ujedno prate rezultate koje to daje u nastavi i učenju.

Module 3: Leading change for improvement and developing staff

Treći i poslednji modul ovog programa odnosi se na evaluaciju svega što su polaznici naučili tokom prethodnih meseci, sa posebnim osvrtom na teorije liderstva i situaciju u školama.

Na koji način će lideri nadograditi svoju praksu zavisi od njihove spremnosti da kritički analiziraju poznata znanja i svoju lidersku praksu kako bi mogli da pruže potrebnu podršku nastavnicima i unaprede kvalitet nastave u svojoj ustanovi pomoću uspešne primene znanja iz šire oblasti liderstva na liderstvo u obrazovanju. Inicijativa za uvođenje promena mora da bude deo akcionog plana, a da se te promene zatim pažljivo prate kako bi dovele do očekivanih rezultata.

Takođe, lideri će efektnije planirati stručno usavršavanje u svom timu i doprineti kvalitetnijem podučavanju i obrazovanju, a znaće koji liderski stilovi i aktivnosti postoje kako bi izabrali pravi pristup u datom trenutku.

Šta dalje?

Želite da nastavite svoje usavršavanje po najvišim svetskim standardima Kembridž univerziteta? Cambridge Teaching Center vam nudi još 3 jedinstvena programa. Saznajte više o programima Metodika nastave i učenja, Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije i Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima.

Unapredite svoje znanje i veštine na nekom do pojedinačnih profesionalnih kurseva i radionica koje nudi Cambridge Teaching Center. Sve o profesionalnim kursevima i radionicama saznajte ovde.