Ko čini pedagošku elitu?

Ne možemo reći da su svi profesori isti, jer to ne bi bilo u redu prema onima koji se svojim trudom, angažovanjem i nesebičnom podrškom učenicima izdvajaju od ostalih.

Profesori koji čine pedagošku elitu su posvećeni i umnogome se razlikuju od onih koji samo odrađuju svoj posao.

To su profesori koji konstantno rade na sopstvenom usavršavanju kako bi kvalitet njihovih predavanja bio bolji i pomogao novim generacijama da nauče kako da izgrade bolji svet.

Profesori koji zaslužuju da ih nazovemo elitnim razlikuju se po tome što kao sopstvenu misiju vide unapređenje svakog pojedinca. Oni ne prave razliku među učenicima, podjednako uključuju svakoga i nikada ne odustaju. Uspeh njihovih učenika je ono što ih ispunjava i što ih i same čini uspešnim.

Termin pedagoška elita odnosi se na one profesore koji postavljaju standarde i daju primer odgovornog ponašanja svojim kolegama. Traženi su na tržištu rada jer njihova reputacija povećava i ugled institucije u kojoj su zaposleni. Pedagoškoj eliti pripadaju oni profesori koji rade na sebi kako bi pomogli drugima.

pedagoska-elita

Kako da postanete deo pedagoške elite?

Pre svega preispitajte svoje stavove i uverenja, i odlučite da li želite da radite na svom usavršavanju. Svako može postati deo pedagoše elite ukoliko je spreman da uči i napreduje.

Usavršavajte se u kontinuitetu i birajte najbolje programe koji će vam pružiti priliku da se upoznate sa različitim tehnikama i pristupima u unapređivanju produktivnosti nastave.

Budite u toku sa svim aktuelnostima u polju obrazovanja i inovacijama koje uvode prestižni svetski univeziteti. Naučite kako da koristite savremenu tehnologiju na svojim predavanjima i kako da motivišete učenike da je koriste prilikom učenja.

Budite kreativni i potrudite se da vaša predavanja budu interaktivna kako biste svoje učenike ohrabrili da aktivno uče i istražuju. Ohrabrujte ih da koriste znanja stečena na času i u svojoj svakodnevici kako biste ih pripremili za budućnost. Razmenjujte iskustva i ideje sa kolegama i redovno evaluirajte svoju praksu. Budite svesni svojih rezultata i svakodnevno radite na tome da ih poboljšate.