Saradnici na imo

Dr Ivan Anić

Ivan Anić doktorirao je iz oblasti matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno je zaposlen u Visokoj školi strukovnih studija – ITS.

 

Dr Dragan Ćalović

Dragan Ćalović je osnovne studije završio na Filološkom fakultetu i Fakultetu likovnih umetnosti, nakon čega je magistrirao i doktorirao teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Dr Đorđe Mandrapa

Đorđe Mandrapa je doktor nauka na polju arhitekture i urbanizma i docent na Fakultetu savremenih umetnosti, na odseku Dizajn enterijera. Osnovne i master studije završio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu, 2017.

 

Dr Irina Tomić

Doktor istorije umetnosti i master etnologije i antropologije Irina Tomić doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2019. godine na Odeljenju za istoriju umetnosti. Master etnologije i antropologije postala je 2014.

MA Nikola Bošković

Master akademske studije Nikola je završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a osnovne akademske studije na Katedri za fizičku elektroniku.

MA Nikolina Medić

Nikolina Medić je završila master studije na Pedagoškom fakultetu. Tokom studija učestvovala je u izradi obrazovnih softvera koji su orijentisani ka edukaciji iz oblasti veb-programiranja i engleskog jezika.

Dr Slavica Ševkušić

Dr Slavica Ševkušić je pedagog i viši naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Postdiplomske studije iz oblasti obrazovne politike završila je na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

 

Dr Goran Vilotijević

Zvanje doktora nauka Vilotijević je stekao na Filozofskom fakultetu, nakon čega se posvetio unapređivanju obrazovanja i uvođenju inovacija u nastavu.

Dr Ivana Đerić

Dr Ivana Đerić doktorirala je iz oblasti pedagogije, a zaposlena je kao naučni saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu.

Dr Sunčica Milosavljević

Dr Sunčica Milosavljević je pozorišna rediteljka, sa međunarodnim iskustvom u oblastima procesnog i primenjenog pozorišta, interdisciplinarnog istraživanja i menadžmenta u kulturi.

 

Dr Slavko Pokorni

Ima više od 30 godina nastavničkog iskustva u visokoškolskoj nastavi na više visokoobrazovnih institucija (Vojna akademija, Elektrotehnički fakultet, ITS) iz oblasti elektrotehnike, pouzdanosti tehničkih sistema, informacionih tehnologija, radarskih uređaja i drugih oblasti.