Kako da dobijete vredne diplome i sertifikate?

U Institutu za moderno obrazovanje imate priliku da steknete vredne diplome i sertifikate, koji će dokazati vašu stručnost i pokazati da vladate najsavremenijim znanjima, koja ste stekli na nekoj od obuka i nekom od programa Instituta.

Iz našeg iskustva, sa dokazima stručnosti kao što su diplome i sertifikati Instituta, steći ćete priznat autoritet u zemlji, a osim realnih veština koje dobijate, rang vaših novih zvanja otvoriće vam vrata prestižnih škola širom zemlje i inostranstva.

 

Prednosti koje vam donose diplome i sertifikati Instituta

Imajući u vidu da IMO konstantno radi na razvoju saradnje sa institucijama od međunarodnog značaja i poboljšanju kvaliteta edukacije kod nas, obuke, radionice i programi u koje se možete uključiti u Institutu doneće vam višestruke benefite.

Znanja koja steknete u Institutu pomoći će vam da se izdvojite od konkurencije, a diplome i sertifikati koje steknete nakon seminara, kurseva i obuka pokazaće da raspolažete realnim veštinama i znanjima. Zbog toga ćete pri zapošljavanju imati veliku prednost i moći ćete da birate u kojoj ustanovi ćete raditi.

diplome-sertifikati

Uspešni nastavnici širom sveta koji poseduju diplome i sertifikate kao dodatak svojim kvalifikacijama, cenjeni su jer je njihova stručnost na visokom nivou. To su ljudi koji rade na svom napredovanju i ulažu trud koji se isplati.

Ako postanete jedan od njih, neće biti važno samo to što posedujete diplomu već i činjenica da imate realne sposobnosti, znanja, volju, motivaciju i druge osobine koja su retke i dragocene.

 

Cambridge diplome i sertifikati

Cambrigde CertificateOd 2015. godine, Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridge-u uvelo je nove programe namenjene nastavnicima, profesorima i drugim predavačima. Ovaj program, koji je putem Instituta za moderno obrazovanje dostupan i vama, zasnovan je na inovativnim metodama i nastavnom planu, kao i na evaluaciji konačnih radova polaznika.

Naši polaznici mogu da izaberu jedan od 4 Cambridge programa kreiranih od strane Instituta za obrazovanje u Londonu u saradnji sa Cambridge univerzitetom, koji su usmereni na različite oblasti pedagogije.

Svaki program podeljen je na 3 modula, od kojih svaki traje 120 sati raspoređenih na period od 4 meseca. Polaznici koji uspešno završe prvi modul stiču Cambridge međunarodni sertifikat i dobijaju priliku da nastave usavršavanje, te uspešno završe drugi i treći modul, posle čega ih čeka prestižna Cambridge diploma.

Važno je da znate da ove kvalifikacije nisu ekvivalent diplomskim studijama, već predstavljaju usko profesionalno usavršavanje nastavnika u izabranoj oblasti. To znači da pored toga što ste završili fakultet, sada imate mogućnost da nastavite stručno usavršavanje. Saznajte više o modulima Cambridge programa ˃˃

 

Kako izgleda polaganje ispita?

Svi naši predavači ovlašćeni su od strane Cambridge univerziteta za držanje kurseva, a konačna evaluacija radova polaznika obavlja se direktno na Odeljenju za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridge-u, koje zatim dodeljuje sertifikate i diplome.

Nakon završetka svakog modula, polaznik na evaluaciju prilaže:

  • portfolio sa urađenim zadacima;
  • pisani rad od 2.400 do 3.600 reči na temu zadatu u skladu sa usmerenjem modula.

Ocene koje ćete dobijati su opisne:

  • odličan/na (Distinction),
  • položio/la (Pass),
  • pao/pala (Fail).

Svako prvo polaganje završnih ispita po modulima je uračunato u cenu programa.