Odobreni seminari IMO

Za naredni ciklus od tri školske godine 2018/19, 2019/20, 2020/21, Institut za moderno obrazovanje je dobio odobrenje za realizaciju dva podneta programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Programe je odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja na redovnom konkursu 2018. godine.

U Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju ZUOV-a nalaze se dva odobrena programa Instituta za moderno obrazovanje:

1) Primena virtuelne realnosti u nastavnom procesu (kataloški broj programa 325)

2) Projektno orijentisana nastava (kataloški broj programa 562)

Svi programi Instituta za moderno obrazovanje traju jedan dan, nose 8 bodova stručnog usavršavanja i biće u realizaciji od 01. 09. 2018. godine.