Centar za kvalitet rada nastavnika

Centar za kvalitet rada nastavnika bavi se pripremom instrumenata i procedura koje imaju za cilj vrednovanje obrazovno-vaspitnog procesa i rada nastavnika, kao i njihovih rezultata. Praćenje, savetovanje, unapređivanje, osmišljavanje novih koncepata i modela nastave su neki od zadataka kojima se bavi ovaj centar.

Za obavljanje složenih aktivnosti kao što je nastavnički posao potrebno je posedovati niz kompetencija koja obuhvataju kako stručna znanja i veštine, tako i metodička uz posedovanje odličnih komunikacijskih veština i razvijenim sistemom moralnih vrednosti i načela.

Kompetencije nastavnika se uopšteno definišu i kao “kapacitet pojedinca koji se iskazuje u vršenju složenih aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu.“, a dodatne informacije se mogu pročitati u zvaničnom dokumentu o standardima kompetencija: Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja .

Poželjne i potrebne nastavničke kompetencije su razvrstane u četiri grupe i one obuhvataju:

  • K1 – KOMPETENCIJE ZA NASTAVNU OBLAST, PREDMET I METODIKU NASTAVE
  • K2 – KOMPETENCIJE ZA POUČAVANjE I UČENjE
  • K3 – KOMPETENCIJE ZA PODRŠKU RAZVOJU LIČNOSTI UČENIKA
  • K4 – KOMPETENCIJE ZA KOMUNIKACIJU I SARADNjU

Ukoliko želite da proverite na kom su nivou vaše profesionalne kompetencije, iskoristite ovaj test ZUOV-a koji je tome namenjen. Ovaj test vam može pomoći da uočite u kojim oblastima i kompetencijama je potrebno da nastavite da se stručno usavršavate.