Korak dalje u kvalitetnoj edukaciji

Institut za moderno obrazovanje aktivno radi na pronalaženju novih načina unapređenja nastavnog procesa i uvođenju inovacija u nastavnu praksu. U svojim nastojanjima da obezbedi poštovanje najviših standarda u obrazovanju, Institut sarađuje sa institucijama, kompanijama i organizacijama od međunarodnog značaja.

Stručno usavršavanje za maksimalne rezultate

Seminari u organizaciji Instituta u svom fokusu imaju interaktivne nastavne aktivnosti s akcentom na aktivnom učenju, kao i mogućnosti unapređenja nastave korišćenjem najnovijih tehnologija. Sva znanja i veštine koje steknete na nekom od seminara, tribina, konferencija i drugih događaja koje organizuje Institut, moći ćete odmah i da primenite u svojoj svakodnevnoj praksi.

Usavrsavanje

Imajući u vidu važnost profesorske uloge u usvajanju znanja i veština kod učenika i studenata, ali i u celokupnom razvoju ličnosti i pripremi za uspešan i ispunjen život, potreba za stalnim usavršavanjem nameće se kao stručna i moralna obaveza. Institut sa svojim savremeno koncipiranim događajima pravi je odgovor na ovu potrebu.

Istražite mogućnosti za profesionalno usavršavanje na nekim od aktuelnih kurseva i radionica.

Aktuelne teme iz oblasti obrazovanja

Organizovanjem međunarodnih akreditovanih konferencija na aktuelne teme iz obrazovanja, Institut za moderno obrazovanje okuplja zaposlene u obrazovnim ustanovama koji žele da saznaju sve o modernim tehnologijama i mogućnostima njihove primene u edukativnom procesu, kao i o novim pristupima u obrazovanju mladih.

Upotreba novih metoda i tehnika u savremenom vaspitanju i obrazovanju podrazumeva drugačiji pristup saradničkom odnosu između škola, porodica i mladih. Zato su konferencije koje Institut organizuje osmišljene tako da predlože jedan sveobuhvatan, savremen pristup obrazovanju.

Neka od pitanja u obrazovanju koja su se iskristalisala kao aktuelna su:

  • Koliko je tehnologija značajna u procesu vaspitanja mladih?
  • Koje pristupe možete primeniti u obrazovanju?
  • Kako funkcioniše insterdisciplinarni pristup u nastavi?
  • Koje tehnike možete upotrebiti kako biste se zaštitili od zloupotrebe digitalne komunikacije?
  • Koje su prednosti projektne nastave matematike i još mnogo toga.

Obrazovni proces u svojoj dinamičnosti stalno otvara nove probleme, a plodne diskusije koje naše konferencije pokreću omogućavaju sažimanje onoga što je najvažnije za poboljšanje kvaliteta nastave, otvarajući prostor za nova rešenja.

Cambridge programi za profesionalno usavršavanje

Cambrigde CertificateZa sve koji žele da steknu međunarodne kompetencije i najsavremenija znanja i veštine iz različitih stručnih oblasti, Institut za moderno obrazovanje pruža mogućnost usavršavanja po Cambridge programima.

Četiri Cambridge programa garantuju vam ne samo znanje već i profesionalni ugled. Cambridge programi su namenjeni svim nastavnicima, bez obzira na predmete i uzrasne kategorije kojima predaju. Izaberite onaj koji najviše odgovara vašem iskustvu, željama, interesovanjima i potrebama. Sve o ovim programima saznajte ovde.

 

Pridružite se aktivnostima Instituta i budite deo obrazovne revolucije.