Samo za nastavnike građanskog vaspitanja sa vizijom

Uključite se u internacionalni projekat za osnaživanje demokratskog odlučivanja

Kako bi ostao dosledan vizionarskoj nameri da prosvetnim radnicima svih profila pruži priliku za lično i profesionalno usavršavanje i razvoj, Institut za moderno obrazovanje uspostavio je saradnju sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država radi unapređenja zajedničke vizije o budućnosti obrazovanja koja će ujediniti nastavnike i sve mlade ljude sa progresivnim idejama, kao i saradnje na njenom ostvarenju.

Rezultat ove saradnje je podrška Ambasade SAD kada je reč o projektu koji Institut sprovodi kako bi pružio srednjoškolskim nastavnicima građanskog obrazovanja priliku da budu aktivni učesnici u građenju jedne nove zajednice u kojoj se jačaju kapaciteti mladih ljudi prilikom samostalnog i demokratskog donošenja odluka.

Sa ponosom vam predstavljamo naš zajednički projekat „Obrazovanje budućeg glasačkog tela o procesima donošenja odluka u demokratskim društvima kroz građansko vaspitanje – Suđenje Sokratu”.

Šta vas očekuje u okviru projekta „Suđenje Sokratu”?

„Suđenje Sokratu” je jedinstveni, edukativni projekat koji omogućava nastavnicima građanskog vaspitanja iz srednjih škola i gimnazija da steknu nove veštine i dođu u kontakt sa najsavremenijim praksama u nastavi iz ove oblasti, kao i da svojim edukatorskim angažovanjem osnaže učenike da menjaju svet nabolje svojim načinom odlučivanja.

Projekat se sastoji od programa za nastavnike i učenike koji pokriva sve važne teme iz oblasti demokratskog odlučivanja i pravosudnih procesa u demokratskim društvima. 

Za nastavnike je predviđena jednodnevna radionica, u koju je uključena prezentacija specijalnog priručnika sa nastavnim materijalima iz oblasti srednjoškolskog građanskog vaspitanja, dok će za učenike biti priređen interaktivni događaj na kome će biti simulirano jedno od najpoznatijih suđenja u istoriji politike, koje je za ovu priliku smešteno u aktuelni, savremeni kontekst – „Suđenje Sokratu u 21. veku”.

Ovaj projekat realizovan je kao kombinacija formalnog i neformalnog obrazovanja, dakle, sadržaj se prezentuje multimedijalno, sa primerima realnih optužnica iz života. Cilj događaja je da pomoću datih primera pokrene edukatore da svoju nastavu usmere ka negovanju svestranog, multidisciplinarnog načina rešavanja problema kod mladih.

„Suđenje Sokratu u 21. veku” kao put do demokratskog odlučivanja u društvu budućnosti

Istraživanje Fondacije „Fridrih Ebert” iz 2019. godine došlo je do obeshrabrujućeg rezultata: statistički gledano, mladi u Srbiji su nedovoljno upoznati sa demokratskim procesima odlučivanja. Ovo je delimično i posledica toga što su nastavni planovi i programi predmeta građanskog vaspitanja stavljeni u drugi plan i što su nedovoljno razvijeni.

Ovaj projekat, vođen timom IMO, predviđa da jedinstvenim programom, koji podrazumeva savremenu varijantu simulacije suđenja Sokratu, kao i dinamičan prateći sadržaj, osnaži 30 nastavnika građanskog vaspitanja iz šest gradova širom Srbije. 

Ceo program obuhvata različite perspektive kada je reč o uključivanju mladih u demokratske procese odlučivanja u savremenom društvu.

Baš vi možete da postanete deo projekta za građansko vaspitanje budućnosti!

Kome je ovaj projekat namenjen?

Na projektu je predviđeno učešće za 30 nastavnika u oblasti građanskog vaspitanja za srednje škole i gimnazije, kao i učešće za 600 učenika, koji će biti deo radionica i simulacije suđenja Sokratu i koji će biti u fokusu kada je reč o  primenjivanju inovativnih nastavničkih metoda. Ideja je da projekat na inovativan način osnaži saradnju između nastavnika koji dolaze iz različitih sredina.

Odakle mogu biti učesnici projekta?

U programu će učestvovati nastavnici iz šest gradova širom Srbije.

  • Beograd
  • Pančevo
  • Leskovac
  • Niš
  • Zrenjanin
  • Novi Sad

Kada će se projekat realizovati?

Predviđeno je da se projekat realizuje u periodu od oktobra 2021. do 30. juna 2022. godine. Na virtuelnoj konferenciji u junu 2022. biće predstavljeni rezultati projekta, koje će analizirati nastavnici koji su učestvovali. Tokom konferencije nastavnici će podeliti svoja iskustva i razmeniti inovativne pristupe nastavi građanskog vaspitanja, čime će se projekat finalizirati.

Ne propustite priliku da učestvujete u ovom jedinstvenom projektu jer je prijava potpuno BESPLATNA!

Zašto je učestvovanje u ovom projektu dobro za vaš profesionalni razvoj?

Rezultate projekta zajedno će analizirati nastavnici iz Srbije i SAD na konferenciji 2022.godine. Učesnici će na konferenciji moći da podele svoja iskustva sa projekta i uspešne edukativne prakse u oblasti građanskog obrazovanja. Sva nastavna sredstva nastala tokom projekta biće dostupna za nastavnike građanskog vaspitanja. 

Učestvovaćete u stvaranju digitalnog priručnika koji će se koristiti u školama kao didaktički materijal za nastavu. „Toolkit” uključuje projekte i dodatne resurse koje nastavnici mogu koristiti u nastavi da bi učenici kroz problem solving i kritičko mišljenje unapredili svoje kompetencije. Učenici na ovaj način postaju samostalni kada je reč o učestvovanju u demokratskom društvu.  

Dobićete jedinstvenu priliku da svojim angažovanjem za stvaranje boljeg društva utičete na jačanje kapaciteta mladih i podstaknete njihovo učestvovanje u demokratskom odlučivanju. Kroz komunikaciju sa učesnicima steći ćete bolji uvid u njihovo korišćenje stečenog znanja u oblasti građanskog vaspitanja u prilikama gde donose odluke od kolektivnog značaja.

Vaše učešće u projektu ispratiće relevantni mediji i time će vaš doprinos kulturi građanskog vaspitanja dobiti javne dimenzije. Samim tim što se uključujete u program sa internacionalnom podrškom, direktno postajete i deo međunarodne mreže edukatora koji promovišu demokratsko odlučivanje – tako svojim radom činite društvo boljim.

Stvaramo viziju budućnosti u kojoj se odlučuje demokratski

Ciljevi ovog programa, namenjenog i nastavnicima i učenicima, u svojoj suštini nose vizionarske kvalitete kada je reč o obrazovanju kao putu do boljeg društva. Učesnici će biti deo pokreta koji teži preduzimanju inicijative za stvaranje budućeg građanstva vaspitanog tako da komunicira i donosi odluke samostalno i prema svom okruženju etički ispravno. 

Edukacija drugih

Stvarajući sveobuhvatan priručnik sa konkretnim edukativnim resursima baziranim na materijalu stečenom tokom projekta, imamo misiju da edukujemo nastavnike i učenike prema inovativnim praksama u građanskom vaspitanju.

Edukacija drugih

Jačanje kapaciteta mladih

Želimo da ojačamo kapacitete preko 600 mladih širom Srbije kroz radionice u kojima će biti postavljeni u situacije iz stvarnog života, koje će ih podstaći da učestvuju u demokratskom donošenju odluka. Ovi kapaciteti će biti merljivi i evauluirani na samitu nastavnika u junu 2022. godine.

Jačanje kapaciteta mladih

Promovisanje dijaloga i debate

I u okviru simulacije debate „Suđenje Sokratu u 21. veku” i na virtuelnoj konferenciji za nastavnike na kraju procesa, ovaj projekat ima istu nameru: da pokrene i unapredi dijalog na temu razvoja građanskog vaspitanja i važnosti procesa donošenja odluka.

Promovisanje dijaloga i debate

Šta je sve potrebno da biste učestvovali?

Da ste nastavnik građanskog vaspitanja u srednjoj školi ili gimnaziji.
Da dolazite iz Beograda, Pančeva, Leskovca, Niša, Zrenjanina i Novog Sada.
Da ste dostupni za učestvovanje u radionicama od oktobra 2021. godine.
Da imate želju za ličnim i profesionalnim usavršavanjem.
Da verujete u misiju građanskog vaspitanja koje stvara bolje društvo.

Obezbedite svoje mesto odmah!

Pridružite se projektu i povedite građansko vaspitanje u učionici u budućnost!

Budite u korak sa novostima