„Brainfinity” je već postao popularan u Srbiji kao nacionalno takmičenje u rešavanju problema. Izuzetan odziv dece školskog uzrasta i nastavnika učinio je da razmislimo o internacionalizaciji ove sjajne inicijative. 

Upravo to će biti omogućeno kroz ovaj projekat.

Vizija projekta je da se pomogne učenicima da razmišljaju kreativno i da samostalno rešavaju probleme, kako bi bili sposobni da uspešno prevazilaze najrazličitije izazove u svojoj budućoj karijeri.

Današnji obrazovni sistem je baziran na memorisanju činjenica, a ne na pronalaženju rešenja za probleme i testiranju uspešnosti tih rešenja. Sa druge strane, zbog razvoja tehnologije, tržište rada je veoma nepredvidivo, pa je potrebno da današnje i buduće generacije razviju veštine koje će im omogućiti da budu prilagodljive. Rešavanje problema i kreativnost su budućnost. Moramo početi da razvijamo te veštine kod učenika već od osnovne škole kako bi bili spremni za ono što ih u životu čeka. Uz „Brainfinity” to možemo da postignemo!

Realizacijom ovog projekta želimo da stvorimo nov pristup podučavanju i učenju. On je zanimljiv učenicima i podstaći će ih da misle, povezuju informacije, sarađuju i nalaze kreativna rešenja. Naravno, i nastavnicima želimo da omogućimo obuke i alate kako bi ovakav pristup podučavanju lako usvojili.

Konzorcijum koji će realizovati projekat „Brainfinity” čine organizacije iz Portugala, Bugarske, Slovenije i Srbije.

Partneri projekta su:

Glavni ciljevi projekta su:

 • povećati kapacitet nastavnika da pređu sa tradicionalnog stila eks katedra na ulogu facilitatora, motivatora i mentora;
 • osnažiti nastavnike da motivišu učenike i uključe ih u proces učenja;
 • pomoći nastavnicima da shvate koje veštine treba razvijati kako bi mogli da uče učenike inovativnim konceptima – kako da razmišljaju, rešavaju probleme, traže podatke i sarađuju;
 • motivisati učenike da se naviknu da traže informacije umesto da samo pitaju nastavnike, da budu pismeni i sposobni da procene validnost prikupljenih informacija;
 • naučiti učenike da slobodno, bez straha izraze svoje ideje;
  naučiti učenike da stvaraju timove, rade zajedno, koriste svoje snage u korist tima i podržavaju jedni druge.

Očekivani rezultati projekta:

 • matrica kompetencija i veština za nastavnike i učenike;
 • edukativni sadržaj za nastavnike;
 • obuka za nastavnike kada je reč o osmišljavanju detektivskih zadataka i organizaciji nacionalnog takmičenja „Brainfinity”;
 • vodič za organizaciju nacionalnog takmičenja „Brainfinity”;
 • vodič za korišćenje Brainfinity metodologije u nastavi;
 • portal sa kolekcijom Brainfinity izazova.

Trajanje projekta je 30 meseci.