Testovi znanja i Bloom-ova taksonomija (Video kurs)

Na ovom kursu ćete se upoznati sa metrijskim karakteristikama testova, tipovima pitanja koji su poželjni ili nepoželjni u testovim, Blumovom taksonomijom i njenom primenom pri izradi testova znanja. Uz to, kurs će vam ukazati na važnost definisanja merljivih ishoda predavanja i konstrukciju instrumenta koji će te ishode meriti.

Osmišljavanje testa koji meri sve kognitivne domene učenika od velikog je značaja i za učenike i za nastavnike, pre svega jer predstavlja jedan od glavnih načina za utvrđivanje toga da li je gradivo zaista usvojeno. Takođe, na ovom kursu će imati priliku da se upoznate sa novom, digitalnom verzijom Blumove taksonomije i njenom primenom u savremenoj nastavi.

OblastNaziv kursaKome je namenjenCenaLink za prijavu
Unapređenje nastave i učenjaDidaktički Mediji (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Komunikacijski trougao (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Testovi znanja i Bloom-ova taksonomija (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Nova škola Petra Savića - Model višefrontalne nastave (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Samostalna izrada internet stranica - WIX (Online seminar)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Odeljenski starešina i planiranje ČOS-a (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Praktična primena individualnog obrazovnog plana (IOP) (onlajn seminar)nastavnik, direktor, stručni saradnik40 EURPrijavite se