Centar za stručno usavršavanje u narednom periodu organizuje nekoliko akreditovanih seminara koji zaposlenima u obrazovanju omogućavaju kvalitetno usavršavanje i obuku za primenu najsavremenijih obrazovnih tehnologija.

Svi akreditovani seminari koji se organizuju pod pokroviteljstvom Centra za stručno usavršavanje su fokusirani na najaktuelnije teme iz oblasti nauke i obrazovanja. Ovi seminari namenjeni su nastavnicima koji su već uključeni u obrazovno-vaspitni sistem, kao i pripravnicima koji se pripremaju za tu vrstu posla.