„Nova škola” Petra Savića: Model višefrontalne nastave (Video-kurs)

Kroz ovaj kurs biće vam predstavljen jedinstven i originalan, vizionarski model nastave, u kome svako uči svojim tempom i gde je suštinski promenjena pozicija učenika i nastavnika.

Model višefrontalne nastave i učenja podrazumeva i individualnu školsku godinu, umesto fiksne, koja važi za sve učenike. Trajanje individualne školske godine za svakog pojedinačnog učenika zavisi od njegovog realnog postignuća. Školski razred koji organizaciono obuhvata učenike određenog uzrasta, bez obzira na njihove neretko velike individualne razlike, transformiše se u obuhvat učenika koji su svojim rezultatima stigli do odgovarajućeg nivoa školskog programa predviđenog za taj razred”, navodi predavač Drinka Savić

Autor kursa će predstaviti i neke specifičnosti istaknute u knjizi „Nova škola” autora Petra Savića, u kojoj se navodi: „Dosadašnju prosečnu, a kao takvu i apstraktnu školsku godinu, koja se odnosila na sve učenike kao univerzalni šablon i koja se prostirala u pravoj liniji, treba zameniti konkretnom i realnom nastavnom godinom koja bi se kretala u krugu, kao simbolu večnosti (jer nema početka ni kraja), simbolu permanentnog samoobrazovanja, gde krug nije začaran, već se on stalno otvara, pošto svakog dana jedni počinju a drugi završavaju razred, pa se ulazak u krug i izlazak iz njega vrše bez prestanka. Individualna školska godina, za razliku od opšte, zavisila bi od truda svakog pojedinca, a ne od vremenskog roka provedenog čak i u neradu. To bi bila u pravom smislu reči RADNA GODINA. Mi učenike uvek pitamo s kakvim su uspehom položili razred. Doći će, međutim, uskoro vreme gde ćemo ih pitati kada su završili razred. A kvalitet mora biti konkretan i jedinstven…”

OblastNaziv kursaKome je namenjenCenaLink za prijavu
Unapređenje nastave i učenjaDidaktički mediji (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Komunikacijski trougao (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Testovi znanja i Blumova taksonomija (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
„Nova škola” Petra Savića – Model višefrontalne nastave (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Samostalna izrada internet stranica – WIX (Onlajn-seminar)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Odeljenjski starešina i planiranje ČOS-a (Video-kurs)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima1.499 RSDPrijavite se
Praktična primena individualnog obrazovnog plana (IOP) (Onlajn-seminar)Nastavnicima, direktorima, stručnim saradnicima40 EURPrijavite se