Centar za stručno usavršavanje

Centar za stručno usavršavanje je deo Instituta za moderno obrazovanje i kao takav ima za cilj unapređenje obrazovnog i vaspitnog procesa kroz pokretanje i organizaciju programa stručnog usavršavanja sadašnjih i budućih zaposlenih u obrazovanju uz primenu i promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija.

Ciljevi CSU su:

 • organizovanje aktivnosti za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz zemlje i regiona,
 • saradnja sa MPNTR, ZUOV-om, drugim centrima i mrežom centara za stručno usavršavanje,
 • organizacija konferencija, seminara, stručnih skupova, tribina, radionica na aktuelne teme iz oblasti nauke i obrazovanja,
 • kreiranje obuka i onlajn kurseva po specifičnim zahtevima drugih organizacija,
 • saradnja sa školama i drugim institucijama,
 • organizacija kurseva za decu i odrasle u oblasti informacionih tehnologija,
 • širenje mreže članova IMO.

Planovi i aktivnosti CSU

Centar je oformljen aprila 2018. godine i do sada je ostvario niz aktivnosti kroz organizaciju konferencije, stručnog skupa, nekoliko seminara, obuka i radionica kao i treninga za lični razvoj.

U narednom periodu u CSU se planira organizacija:

 • akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju,
 • obuka i radionica u vezi sa inovacijama u edukaciji,
 • međunarodne konferencije o modernom obrazovanju,
 • stručnih skupova o primeni novih tehnologija u obrazovanju,
 • naučno-istraživačkih projekata u vezi sa unapređenjem obrazovnog procesa,
 • obrazovnog konsaltinga,
 • serija predavanja radi predstavljanja primera dobre nastavničke prakse,
 • međunarodnog takmičenja za nastavnike,
 • obrazovne TV emisije,
 • pripreme dodatnih didaktičkih sredstava, nastavnih materijala i priručnika za nastavnike,
 • programa nastavne i metodičke prakse za studente nastavničkih smerova.

Naši programi stručnog usavršavanja iza kojih stoji IMO

U Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju ZUOV-a nalaze se i naša dva odobrena programa za naredni ciklus za školske godine 2018/19, 2019/20, 2020/21.

U pitanju su programi:

1) Projektno orijentisana nastava (broj u Katalogu 374)

2) Primena virtuelne realnosti u nastavnom procesu (broj u Katalogu 1008)

Svi naši programi traju jedan dan, nose 8 bodova stručnog usavršavanja i biće u realizaciji od 01. 09. 2018. godine.

Šta su profesionalni razvoj i stručno usavršavanje?

Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju su regulisani Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

U Pravilniku se ovi pojmovi pojašnjavaju na sledeći način:

„Profesionalni razvoj je složen proces koji podrazumeva stalno razvijanje kompetencija nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika radi kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja razvoja dece, učenika i polaznika, odnosno nivoa njihovih postignuća. Sastavni i obavezni deo profesionalnog razvoja je stručno usavršavanje koje podrazumeva sticanje novih i usavršavanje postojećih kompetencija važnih za unapređivanje vaspitno-obrazovnog, obrazovno-vaspitnog, vaspitnog, stručnog rada i nege dece.”

Član 2. Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje se mogu odvijati kako kroz formalno obrazovanje koje organizuju zvanične školske ustanoce, škole i fakulteti i sl, tako i kroz neformalno obrazovanje koje se realizuje kroz seminare, treninge, konferencije, stručne skupove, radionice, vebinare, mentorstvo i sl. i kroz informalno obrazovanje koje se ogleda kroz praćenje i analizu stručne literature, interneta, emisija posvećenih obrazovnim pitanjima i sl, kroz evaluaciju i istraživanje kako sopstvene, tako i vaspitno-obrazovne prakse drugih, kroz pisanje naučno-stručnih radova i sl.

Zašto je važno stručno usavršavanje?

Stručno usavršavanje je dugotrajni proces. To nije izolovan događaj, već proces koji se ponavlja i traje od prvog dana nastavničke prakse do odlaska u penziju. To je zapravo učenje tokom celog života. Stručno usavršavanje nije samo obaveza propisana Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, to je i lična potreba svakog pojedinca koji ima svest o svom delovanju i važnosti posla kojim se bavi.

Nastavnik i svako drugi zaposlen u obrazovno-vaspitnom procesu ima značajnu ulogu u razvoju učenika kao pojedinaca i može mnogo da doprinese da taj razvoj bude svestran na ličnu korist učenika i društva u celini u kome će taj učenik sutra biti aktivan član i doprineti da svet bude bolje mesto za život.

Za obavljanje ovako složenih aktivnosti kao što je nastavnički posao potrebno je posedovati niz kompetencija koje obuhvataju kako stručna znanja i veštine, tako i metodička znanja, uz odlične komunikacijske veštine i razvijen sistem moralnih vrednosti i načela.

Kompetencije nastavnika se uopšteno definišu i kao „kapacitet pojedinca koji se iskazuje u vršenju složenih aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu“, a dodatne informacije se mogu pročitati u zvaničnom dokumentu o standardima kompetencija: Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

Nastavnik je uvek bio i biće primer učenicima, ali i uzor u društvu, pa je važno da i on sam ima utisak o tome da kao pojedinac može da nosi promene i da su one značajne kako za njega, tako i za učenika, školu i društvo u celini.

Zbog svega toga, potrebno je da nastavnik ima pozitivan odnos prema ličnom napredovanju i da razume da ukoliko ne napreduje i ne uči, pojedinac nazaduje. Škola se ne može menjati ukoliko nastavnik kao pojedinac i kao deo kolektiva ne uči, ne menja se i ne napreduje.

Poželjne i potrebne nastavničke kompetencije su razvrstane u četiri grupe i one obuhvataju:

 • K1 – KOMPETENCIJE ZA NASTAVNU OBLAST, PREDMET I METODIKU NASTAVE
 • K2 – KOMPETENCIJE ZA POUČAVANjE I UČENjE
 • K3 – KOMPETENCIJE ZA PODRŠKU RAZVOJU LIČNOSTI UČENIKA
 • K4 – KOMPETENCIJE ZA KOMUNIKACIJU I SARADNjU

Svaka od ovih kompetencija je detaljno objašnjena i može se o njima dodatno pročitati ovde.

Ukoliko želite da proverite na kom su nivou vaše profesionalne kompetencije, iskoristite ovaj test ZUOV-a, koji je tome namenjen.

Kome je namenjeno?

Programi stručnog usavršavanja su namenjeni kako nastavnicima koji su već uključeni u obrazovno-vaspitni sistem, tako i pripravnicima koji se tek pripremaju za tu vrstu posla.
Programima našeg CSU i IMO obuhvaćeni su i studenti koji žele da kroz stručno-metodičku praksu u obrazovnim ustanovama LINK group-a steknu prva iskustva i potrebna znanja za neposredan rad u učionici, kao i dodatne vannastavne aktivnosti.

Naši programi su namenjeni i mladima (učenicima i studentima) kao i odraslima koji žele da kroz naše programe, obuke, radionice i druge vidove usavršavanja unaprede znanja i veštine s ciljem promene svog života na bolje.

Dobro došli na naše programe stručnog usavršavanja!