Naziv: Mehanizmi i stilovi učenja – učimo da učimo

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije: К2

Prioritet: 2

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik

Opis:

Zamisao ovog seminara je da se podsetimo koji sve mehanizmi i stilovi učenja postoje, kao i da pokažemo šta to znači za nastavu. Razgovaraćemo o pamćenju i zaboravljanju u funkciji učenja i videti kako naš način predavanja odražava nas kao „učenika”. Želimo da proširimo kompetencije u oblasti strategija i metoda učenja i osnažimo nastavnike za primenu različitih efikasnih načina podučavanja.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da nastavnik obnovi svoja znanja o učenju i bude spreman da prenese metode učenja učenicima kako bi im pomogao da efikasnije uče (uočavanje ključnih reči u lekciji, organizovanje ključnih reči u mapu uma, utvrđivanje gradiva prema memorijskim ciklusima, procena stilova učenja učenika). Uz to, nastavnici će biti svesni prednosti i mana svog stila predavanja u smislu strategija učenja i znaće na koji način da prerade svoja predavanja kako bi bila efektivnija za grupu sa kojom rade.

[toggle title=“Teme“]

  • Proces učenja;
  • Kognitivni stilovi i stilovi učenja;
  • Određivanje stila učenja;
  • Koji mehanizmi stilova postoje;
  • Aktivno učenje;
  • Senzitizacija i habituacija;
  • Transfer učenja;
  • Pamćenje i zaboravljanje;
  • Primena u nastavi;
  • Podsticaji za školsko učenje.

[/toggle]

 

Prijavite se »