Naziv: Mentorstvo – korak napred za sve

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К2, K4

Prioritet: 4

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor

Opis:

Ovaj seminar je namenjen svima koji bi voleli da unaprede sistem mentorstva u prosveti – bilo da su u pitanju mladi učitelji i nastavnici kojima je potreban savetnik i vodič kroz život u školi i profesionalni razvoj, bilo da je u pitanju mentor koji želi da uloži svoje vreme i stručnost u usmeravanje razvoja druge osobe. Mentorstvo je odnos koji može da doprinese obema stranama.

Kroz mentorski odnos, mentor usavršava tehnike aktivnog slušanja i postavljanja pravih pitanja koja ukazuju na nove pravce razmišljanja i delovanja. Pritom će dobiti uvid u to kako mlađe kolege razmišljaju, posebno ako su prošli kroz drugačiji sistem školovanja i usavršavanja, a i povezati se i proširiti mrežu profesionalnih kontakata, što će omogućiti buduću saradnju. Istovremeno, menti (nastavnik-početnik koji je dobio mentora) dobiće ciljanu i stručnu podršku od kolege koji je na istom poslu i shvata specifičnosti nastavničkog posla kao jednog od retkih poslova u kojem se od samog početka očekuje puna odgovornost.

Ciljevi i ishodi:

Ovaj seminar teži da pojasni značaj i sve bitne elemente mentorskog rada. Polaznici će usvojiti ideju o ravnopravnosti mentora i mentija, kao i činjenicu da je to prilika da i jedna i druga strana nauče važne činjenice za njihov dalji razvoj. Nakon seminara, nastavnici će biti upoznati sa propisima kojima je regulisan postupak uvođenja nastavnika i stručnih saradnika u rad, motivisani da unaprede svoj mentorski rad, da planiraju sastanke i da pravilno vode nastavnički portfolio.

[toggle title=“Teme:“]

 • Pojam mentorstva;
 • Uloga mentora i uloga mentija;
 • Znanje i veštine mentora;
 • Aktivno slušanje, verbalna i neverbalna komunikacija;
 • Opservacija časa;
 • Kreiranje profesionalnog portfolija nastavnika;
 • Dobar mentorski sastanak;
 • Modeli razgovora tokom mentorskog sastanka;
 • Formulisanje ciljeva;
 • Kako uče odrasli;
 • Rešavanje konfliktnih situacija;
 • Zakonska regulativa;
 • Program rada mentora.

[/toggle]

 

Prijavite se »