Naziv: Pisanje, objavljivanje i izlaganje naučnih radova

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije: К1

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Nastavnik, stručni saradnik, saradnik na visokoškolskoj ustanovi

Opis:

Iako prvi naučni rad napišemo na fakultetu kao diplomski rad dok smo još studenti, najčešće ne usvojimo u potpunosti standarde koji stoje iza kvalitetnog naučnog rada, niti ga objavimo. To je posebno veliki problem za one koji se zaposle na visokoškolskim ustanovama, jer se od njih očekuje da se bave naučnoistraživačkim radom i doprinose unapređenju struke tako što će pisati i objavljivati naučne radove i predstavljati ih na konferencijama.

Ovaj seminar smo posvetili savetima u vezi sa stilom pisanja naučnih radova, pravilima kojih se treba pridržavati i ustaljenim greškama koje treba izbegavati. Takođe ćemo se baviti mogućnostima objavljivanja i izlaganja naučnih radova, a želimo da motivišemo stručne saradnike i nastavnike koji rade u školama da se bave akcionim istraživanjem i da svoje zaključke objave ili izlože na nekom skupu.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je poboljšati kompetencije nastavnika i saradnika da se bave naučno-istraživačkim radom kako bi doprineli razvoju struke, ali i unapređenju vlastite prakse. Polaznici će unaprediti svoja znanja iz oblasti teorije naučnog rada i znaće koji su koraci ka objavljivanju i prezentovanju njihovog rada.

[toggle title=“Teme:“]

 • Šta je naučni rad;
 • Klasifikacija naučnih radova;
 • Karakteristike naučnih radova;
 • Osnovna struktura naučnih radova;
 • Istraživanje i literatura;
 • Pisanje rada;
 • Metodologija rada;
 • Vidljivost i citiranost radova;
 • Publikovanje radova;
 • Mišljenje recenzenta;
 • Revizija;
 • Izlaganje naučnih radova.

[/toggle]

 

Prijavite se »