Naziv: Interdisciplinarna i timska nastava

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К1

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik

Opis:

Šta je interdisciplinarna nastava? To je nastava u kojoj se povezuju sadržaji različitih disciplina, odnosno predmeta, u logičke celine. To se radi kroz konkretne teme ili probleme, za čije su razumevanje i rešavanje potrebna znanja različitih disciplina kako bismo sa više strana sagledali neku temu.

Nekada posedujemo dovoljno znanja i iz oblasti u kojima nismo stručni, ali kada je sadržaj kompleksniji, potrebna nam je pomoć kolege. Interdisciplinarna nastava može da se sprovede i u paru, kao tzv. timska nastava, pa ćemo razmatrati prednosti, nedostatke i mogućnosti ovog vida nastave.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je proširivanje metodičkih znanja savremenim pedagoškim pristupima nastavi, kao što je interdisciplinarna i timska nastava. Učesnike očekuje upoznavanje sa interdisciplinarnim, tematskim i timskim planiranjem i realizovanjem nastave.

Nakon seminara, nastavnici će znati sa kojim bi predmetom, odnosno kolegom, mogli da se povežu kako bi kroz ovaj vid nastave povećali motivaciju učenika i pomogli im da nauče da rasvetljavaju određene probleme sa više strana.

[toggle title=“Teme:“]

  • Interdisciplinarna nastava;
  • Povezivanje sadržaja nastavnog programa;
  • Prednosti i nedostaci timske nastave;
  • Strategije za efikasniju timsku nastavu;
  • Timsko planiranje i realizacija;
  • Timska nastava u inkluzivnoj učionici;
  • Primeri iz prakse, dodatne ideje i materijali;
  • Strategije rešavanja problema.

[/toggle]

 

Prijavite se »