Naziv: Nasilje u porodici podrška deci

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К3

Prioritet: 6

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik

Opis:

Nasilje je, nažalost, opšteprisutno, a kao nastavnici koji su u neposrednom kontaktu sa učenicima, često posumnjamo da neka deca trpe nasilje, da su zanemarena ili zlostavljana, bilo kod kuće ili u školi. Treba imati na umu da je svako nasilje u porodici u kojoj ima dece istovremeno nasilje nad decom, te da je važno da prepoznamo probleme i pomognemo detetu na najbolji mogući način.

Ovaj seminar je namenjen prosvetnim radnicima i stručnim saradnicima koji žele da se upoznaju s osnovnim oblicima ispoljavanja nasilja u porodici i institucionalnim oblicima zaštite žrtava, kao i da učestvuju u nizu praktičnih vežbi gde osmišljavaju, rešavaju i prezentuju scenarije i stiču konkretne i upotrebljive komunikacijske i situacione veštine.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je upoznavanje nastavnika sa zakonskom regulativom u vezi sa nasiljem u školi, kao i unapređivanje kompetencija nastavnika u osmišljavanju preventivnih aktivnosti i adekvatnog načina reagovanja u situaciji nasilja.

Nastavnici će upotpuniti sliku o zaštiti dece od porodičnog i vršnjačkog nasilja i upoznati se sa adekvatnim reagovanjem u situacijama u kojima posumnjaju na nasilje. Nakon seminara, polaznici će znati da osmisle i vode aktivnosti usmerene kako na prevenciju nasilja, tako i na intervenciju u slučaju prisutnog nasilja.

[toggle title=“Teme:“]

 • Pojmovi nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 • Vrste nasilja nad decom;
 • Nasilje u porodici kao indirektno nasilje nad decom;
 • Profil nasilnika;
 • Sticanje veština za identifikovanje nasilja;
 • Nasilje nad detetom i eksploatacija;
 • Konvencija, protokol, pravilnici i zakoni;
 • Podaci istraživanja o nasilju u porodici i nasilju u školi;
 • Posledice nasilja;
 • Prevencija i intervencija;
 • Vođenje dokumentacije o preventivnim i interventnim aktivnostima;
 • Usvajanje standardnih postupaka i procedura u radu;
 • Upoznavanje sa nadležnostima u postupanju relevantnih službi.

[/toggle]

 

Prijavite se »