Naziv: Diferencirana i individualizovana nastava

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К2, K3

Prioritet: 1,8

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik

Opis:

Nastavnici su svesni da razred nije homogena skupina pojedinaca, već grupa učenika koji se razlikuju po svom predznanju, sposobnostima, stilu i brzini učenja, očekivanjima i motivaciji. Dajemo sve od sebe da učenje približimo svim učenicima, uzimajući u obzir njihove različitosti, a ovaj seminar nudi strategije za diferencijaciju podučavanja i individualizaciju nastave, kada je to potrebno.

Razgovaraćemo o zakonski predviđenim okvirima individualizacije i diferencijacije, prednostima i manama, kao i mogućnostima primene, pošto one moraju biti deo kako planiranja i podučavanja, tako i ocenjivanja.

Ciljevi i ishodi:

Ciljevi seminara su razvoj i primena modela diferencirane nastave u školi. Nastavnici će usavršiti znanja o diferencijaciji i individualizaciji, kao i o planiranju nastave na ovaj način. Nakon seminara, nastavnik će lakše uočiti i prepoznati individualne karakteristike, sposobnosti i potencijale učenika, pa će u skladu sa tim moći da diferencira svoje podučavanje i izradi individualni plan podrške učeniku.

[toggle title=“Teme:“]

  • Šta je diferencijacija, a šta individualizacija nastave;
  • Važnost diferencije i individualizacije;
  • Posmatranje, praćenje i beleženje;
  • Oblici i organizacija podrške;
  • Planiranje i programiranje nastave.

[/toggle]

 

Prijavite se »