Naziv: Pričam ti priču – primena storytelling tehnike u obrazovanju

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К1

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik

Opis:

Priče su svuda oko nas – one nas pokreću, inspirišu i oblikuju – čine nas onim što jesmo. Naša potreba za pričama predstavlja odraz osnovne ljudske potrebe da se razume, sporazume, poveže i izrazi, ali ne samo s aspekta intelekta, već i ličnog, emocionalnog iskustva. Kada o pričanju priča govorimo u kontekstu učenja i obrazovanja, možemo reći da priče predstavljaju dragoceni instrument nastave, jer doprinose razvijanju spontanosti, kreativnosti, zainteresovanosti, imaginacije i motivacije kako kod učenika, tako i kod nastavnika.

Osim toga, pričanje priča je iskonska potreba, nešto što ljudi rade od kako je sveta i veka da prenesu znanje. S pojavom pisma, štampe i računara, imamo i druge načine prenošenja znanja, ali ne smemo zaboraviti moć koju ima pripovedanje. Ovaj seminar govori o tome šta je storytelling (pripovedanje) i kako nam ono može unaprediti nastavnu praksu.

Seminar o pričanju priča u obrazovanju namenjen je svim učesnicima nastavnog procesa koji veruju u značaj kreativne, spontane i inspirišuće nastave. Bavićemo se pitanjima značaja pričanja priča u kontekstu učenja i obrazovanja, formama i elementima efektivne priče, a polaznici će kroz praktični rad imati priliku da iskustveno prođu i neke od tehnika storytellinga u obrazovanju.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je da predstavi značaj i vidove tehnike storytellinga u nastavi na različitim obrazovnim nivoima. Učesnici će istraživati načine integracije tehnike storytellinga sa nastavnim predmetima i određenim sadržajima. Po završetku seminara, očekuje se će polaznici znati elemente i funkcije priče, razumeti značaj pričanja priče u obrazovnom kontekstu i biti u stanju da uvide načine i mogućnosti integracije različitih tehnika storytellinga u svoju nastavnu praksu.

[toggle title=“Teme:“]

  • Zašto pričamo priče;
  • Pričanje priča u obrazovnom kontekstu;
  • Tehnike pričanja priča u nastavi – demonstracija i iskustveni rad;
  • Primena storytellinga u online okruženju;
  • Saradnja i razvijanje zajedništva;
  • Razvijanje veština učenika;
  • Interkulturalna komponenta;
  • Storytelling tehnike i veštine prezentacije;
  • Integracija pričanja priča sa nastavnim predmetima.

[/toggle]

 

Prijavite se »