Poverenje na času

Mnogi savremeni pedagozi ističu da je razvijanje kreativnosti i kritičkog mišljenja veoma važno za  razvoj ličnosti učenika. Zbog toga je jedan od zadataka nastavnika da podstiče sposobnosti učenika stavljajući ga u aktivnu i istraživačku situaciju. Razvijanje kreativnosti i kritičkog mišljenja je u direktnoj vezi sa razvojem unutrašnje motivacije učenika.

Posledice nedostatka prirode

Savremen život sa sobom donosi benefite. Napredak tehnike i tehnologije omogućio nam je da živimo lagodnije od predaka. Danas živimo modernim, industrijalizovanim životom. Ukoliko bismo pravili poređenje u načinu života danas i pre samo dvadeset godina, primetili bismo ogromne razlike u navikama, tempu života i drugom.