Integracija učenika koji rade po IOP-u u nastavu i grupu vršnjaka

Navikli smo da uvođenjem inkluzivnog načina obrazovanja u škole individualno pristupamo svakom učeniku i odgovorimo na potrebe u odnosu na njegov emocionalni, intelektualni, kreativni, socijalni i fizički razvoj s ciljem maksimalnog napredovanja svakog učenika. Kada dobijemo odeljenje u kome ima učenika koji rade po Individualnom obrazovnom planu, kao pedagozi smo svesni da, pored odgovornosti za sve učenike u odeljenju, imamo posebnu odgovornost prema učenicima koji rade po IOP-u.

Uticaj humanitarnih akcija na obrazovno-vaspitni proces

Kako su obrazovanje i vaspitanje organizovana i veoma značajna društvena delatnost, to se planiranju obrazovno-vaspitnog rada mora posvetiti izuzetno velika pažnja. Veoma važnu ulogu u tom procesu pripremanja i realizacije nastavnog rada ima nastavnik, pa je on ujedno i organizator i nosilac planiranja vaspitno-obrazovnog rada. Planiranje uključuje niz različitih aktivnosti kojima se učenici podstiču da na što efikasniji način ostvare postavljene ciljeve u različitim društvenim delatnostima.

Uticaj roditelja i nastavnika na razvoj inteligencije kod dece

Inteligencija – jedna od najčešćih tema kada se govori o deci kako u školskom sistemu, tako i izvan njega! Inteligencija i intelektualni potencijal su, takođe, najčešće isticana svojstva kod deteta. Njima se pridaje najveći značaj prilikom svakog razgovora sa roditeljima o njihovoj deci, bez obzira na to da li se razgovor vodi sa psihologom, nastavnikom, kolegama, prijateljima, rodbinom.

Jezička barijera i drugi izazovi prelaska sa Nacionalnog na Kembridž obrazovni program

Jezička barijera i drugi izazovi prelaska sa Nacionalnog na Kembridž obrazovni program   Šta se dešava kada iz jednog sistema obrazovanja, koji je učenika oblikovao od malena, pređe na drugi sistem obrazovanja? Ova promena nosi velike izazove i traži napuštanje zone komfora, puno rada i otvorenosti za nove zadatke. Iako se učenici susreću sa puno…