Koje navike kriju originalni umovi?

Svima vam je blizak um nekoga ko je kampanjac. Znate onaj osećaj panike koji se javlja nekoliko sati pred rok, kad još uvek niste ništa uradili? Zaista se vidi da su ljudi koji čekaju do poslednjeg trenutka toliko zauzeti dangubljenjem da nemaju nikakvih novih ideja. Ali, sa druge strane, ljudi koji žure su u tolikom ludilu i panici, da ni oni nemaju originalnih misli. Postoji zlatna sredina u kojoj žive originalni umovi.

Kako voditi uspešan razgovor?

Asertivna komunikacija podrazumeva analizu izrečenog, demokratičan pristup i uvažavanje sagovornika. Da bi se dosegao takav način komunikacije, potreban je vaspitni rad koji će individuu dovesti do nivoa koji podrazumeva intelektualnu izgrađenost, moralnu, kao i kritičku svest koja bi omogućila pravilnu procenu informacija koje dobija.