Komunikacijski trougao: nastavnik-učenik-roditelj

U vreme kada, nažalost, postoji otežana i nezdrava komunikacija gotovo na svim nivoima društva: u porodici, na poslu, na ulici ili pak u gradskom prevozu, čega smo gotovo svakodnevno svedoci, vrlo je važno osvrnuti se na komunikacijski trougao između nastavnika, učenika i roditelja, odnosno na faktore koji komunikaciju čine uspešnom, jer kada je ona otežana u ovom trouglu, dovodi do ozbiljnih posledica, pre svega po samog učenika.