Da znamo još više: Šta je to istraživački problem? Šta je to cilj istraživanja?

Na daljem putu ka razumevanju nauke, pošto smo savladali pojam istraživanja, klasifikaciju istraživanja na bazi različitih osnova za njenu podelu i naučnu metodu, sagledavamo šta je to istraživački problem i kako da formulišemo cilj istraživanja. Šta je to istraživački problem, odnosno tema istraživanja? Jedan od najizazovnijih aspekata istraživačkog procesa jeste identifikovanje istraživačkog problema. Može se reći da…

Korak dalje u razumevanju nauke: Šta su to naučna istraživanja i koje sve vrste istraživanja postoje

Na daljem putu ka razumevanju nauke bavimo se pojmom istraživanja i klasifikacijom istraživanja na bazi različitih osnova za podelu istraživanja. Šta je to istraživanje? Istraživanje je proces sticanja novih znanja koji je organizovan na sistematičan, kritički, kontrolisan i ponovljiv način. Ta znanja su dovoljna ili neophodna da bi se identifikovali, odredili i rešili neki naučni…

CNIR NEWSLETTER: RAZUMETI I VOLETI NAUKU

U toku marta, kao i prethodnih meseci, naši nastavnici i saradnici su imali brojne naučne, stručne i umetničke aktivnosti i iskaze. Nacionalni i međunarodni istraživački timovi pisali su radove i s nestrpljenjem čekali izveštaje recenzenata i odluke urednika. MARTOVSKA EDUKACIJA NASTAVNIKA I SARADNIKA U martu je CNIR za svoje istraživače i podmladak pripremio zanimljive objave.…