Da znamo više: Prikupljanje podataka za naučno istraživanje – kako koristiti anketu

Sada već znamo mnogo: znamo šta je to istraživanje, kako se ono klasifikuje, šta su to naučna metoda, istraživački problem i cilj istraživanja, kao i hipoteze. Kako bismo se spremili za sledeću fazu istraživanja, potrebno je da prikupimo podatke za naučno istraživanje. Kako prikupiti podatke? Prikupljanje podataka je metodički proces prikupljanja i analize specifičnih informacija…

CNIR NEWSLETTER APRIL: DA ZNAMO VIŠE

U toku aprila naši nastavnici, saradnici i podmladak su imali brojne naučne, stručne i umetničke aktivnosti i promocije svojih istraživanja. I u ovom mesecu su nacionalni i međunarodni istraživački timovi sprovodili istaživanja i pisali naučne radove. Posebno smo ponosni na naše nastavnike koji su u aprilu objavili dva rada u časopisu indeksiranom u WOS-u. APRILSKA…

Da znamo više: Šta su to naučne hipoteze? Koji je njihov značaj?

Pošto smo savladali pojam istraživanja, klasifikaciju istraživanja i naučnu metodu, istraživački problem i cilj istraživanja, na daljem putu ka razumevanju nauke potrebno je da sagledamo šta su to hipoteze, kao i na koji način da ih formulišemo i testiramo. Šta je naučna hipoteza? Formulisanje hipoteze se smatra važnom (drugom) fazom istraživačkog procesa (prva je postavljanje…