Sveobuhvatna podrška, interdisciplinarna saradnja i bogati resursi za vaša naučna istraživanja

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u okviru LINK obrazovne alijanse otvoren najmoderniji Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR), koji će akumulirati naučnu snagu na nivou LINK ustanova i pružiti resurse i konsultantsku pomoć kako bi svi naši profesori uspešnije upravljali svojom akademskom i naučnom karijerom. Centar je namenjen redovnim i vanrednim profesorima,…