Učešće u EU projektima – samo privilegija ili i obaveza naučnih istraživača i nastavnika u akademskim zvanjima?

Kroz ovu zajedničku objavu Centra za projekte i CNIR-a želimo da vam približimo značaj učešća nastavnika u evropskim projektima, kao i ličnih i profesionalnih dobrobiti koje bi vam ono donelo, ali i da vas podsetimo na vaše profesionalne obaveze kada je reč o izboru za nastavnička zvanja i ostvarenju standarda u visokom obrazovanju zahtevanih zakonom.…

Referisanje: Upoznajmo Scopus

Naučne publikacije se objavljuju u različitim naučnim bazama. O zasigurno najpoznatijoj – Web of Science – već je bilo reči. U narednim objavama predstavićemo i ostale referentne baze sa kojima ste se sigurno susretali. Sadržaj baze Scopus Kako bi kreirao bazu sličnu WOS-u, Svetski poznat izdavač naučnih informacija Elsevier je 2004. godine plasirao svoj novi proizvod –…

CNIR NEWSLETTER MAJ: DA ZNAMO VIŠE

U maju su naši nastavnici, saradnici i podmladak imali brojne naučne, stručne i umetničke aktivnosti i promocije svojih istraživanja. Tokom ovog meseca nacionalni i međunarodni istraživački timovi sprovodili su istraživanja i pisali naučne radove. Mesec su obeležili učešće LEA timova na međunarodnim konferencijama i zanimljivi stvaralački iskazi naših umetnika. MAJSKA EDUKACIJA NASTAVNIKA I SARADNIKA U…

Da upoznamo svoje akademsko okruženje: Šta je to akreditacija ustanove i studijskih programa

Činjenica je da sve ustanove visokog obrazovanja moraju biti akreditovane. Shodno Zakonu o visokom obrazovanju, ocenjivanje kvaliteta ustanova visokog obrazovanja i njihovih jedinica i studijskih programa sprovodi Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT). Takođe, postupku akreditacije studijskih programa podležu sve visokoškolske ustanove u Republici. Akreditacijom se utvrđuje da li visokoškolska ustanova…