Naučni tim Instituta za moderno obrazovanje LINK edu Alliance na XVIII međunarodnoj majskoj konferenciji o strategijskom menadžmentu – IMCSM22

Naučni tim Instituta za moderno obrazovanje LINK edu Alliance na XVIII međunarodnoj majskoj konferenciji o strategijskom menadžmentu – IMCSM22     Institut za moderno obrazovanje, u okviru Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost, na Međunarodnoj majskoj konferenciji o strategijskom menadžmentu – IMCSM22, koja je vodeća u oblasti opšteg menadžmenta, predstavio je dva naučna rada…

Da upoznamo svoje akademsko okruženje: Šta je to akreditacija ustanove i studijskih programa

Činjenica je da sve ustanove visokog obrazovanja moraju biti akreditovane. Shodno Zakonu o visokom obrazovanju, ocenjivanje kvaliteta ustanova visokog obrazovanja i njihovih jedinica i studijskih programa sprovodi Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT). Takođe, postupku akreditacije studijskih programa podležu sve visokoškolske ustanove u Republici. Akreditacijom se utvrđuje da li visokoškolska ustanova…

Budućnost obrazovanja-ključ u rukama učitelja

  Budućnost obrazovanja-ključ u rukama učitelja   Topli pogled, ushićenost pri svakoj reči, uzdah kada je prisutna zabrinutost, pružene ruke kao podrška, sada i uvek – slika učitelja. Nema budućnosti bez učitelja. Nešto što postoji od pamtiveka i nešto što traje i trajaće. To je težnja ka različitim željama, ciljevima, pokušaj… da se svakom malenom…