Povodom Svetskog dana nauke pitamo se koje sve vrste naučnih i stručnih članaka postoje i kako ih pisati

Naučni rad čini završnu fazu svakog istraživanja i služi za deljenje i promociju dobijenih rezultata i zaključaka. Njegov cilj, kao i cilj samog istraživanja, jeste da se dobiju novi i originalni rezultati, te služi i kao merilo doprinosa naučnika, koji se ne iskazuje samo naučnim doprinosom rada već i brojem publikacija koje je svaki pojedinačni naučnik objavio, i to pre…

CNIR NEWSLETTER: OKTOBAR U ZNAKU NAUKE

Dugo i brižljivo pripremani projekat osnivanja centra čiji je cilj razvoj naučnoistraživačkih kadrova LINK Educational Alliance u oktobru je prešao u fazu realizacije. Osnivanje Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) daje LINKgroup obrazovnoj alijansi mogućnost strateškog ponašanja u vezi sa pitanjem naučnog razvoja nastavnika i saradnika, koncentraciju resursa i kapitala, a zaposlenima priliku za kontinuirani…

Zašto je bavljenje naučnoistraživačkim, stručnim ili umetničkim radom važno za sve nas?

  Verujemo da i vi delite uverenje da je nauka uzvišeni kolektivni poduhvat koji istovremeno značajno unapređuje naš svakodnevni život, ali i pomaže da odgovorimo na velike misterije univerzuma. Jednostavno: nauka je jedan od najvažnijih kanala znanja i čovekovog saznavanja sveta. Otuda je njena uloga specifična, a vrednosti za naše društvo mnogobrojne – od stvaranja novih…