CNIR NEWSLETTER: NOVOGODIŠNJA OBEĆANJA I PLANOVI

  Januar su naučnici, stručnjaci i umetnici LINKgroup edu Alliance iskoristili da svedu račune od prethodne godine, pripreme godišnje izveštaje nastavnika i izveštaje o naučnoistraživačkom i umetničkoistraživačkom radu, ali i da izrade planove istraživačkog rada, učešća na konferencijama, umetničkim i neumetničkim projektima za 2022. godinu – da daju čvrsta obećanja da će nova godina biti…

Šta je to APC (Article Processing Charge) i da li bavljenje naukom mora biti skupo?

Nauka je jedan od najvažnijih kanala znanja i čovekovog saznavanja sveta. Otuda je njena uloga specifična, a vrednosti za naše društvo mnogobrojne – od stvaranja novih znanja, preko unapređenja obrazovanja, do povećanja kvaliteta naših života. Da li onda bavljenje naukom treba da bude skupo? Šta je to APC (Article Processing Charge) i koje vrste naknada…