Naziv: Upravljanje timovima

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije nastavnika: К4

Kompetencije direktora: К2, K4

Prioritet: 1,4

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: direktor, pomoćnik direktora, stručni saradnik

Opis:

Znamo koliko jedan direktor ima obaveza i znamo da nekada ne stignete da posvetite dovoljno vremena upravljanju timovima koje imate u školi. Da se ti timovi ne bi raspali, da ne bi jedan ili dvoje pojedinaca radili sve sami i da bi sve funkcionisalo na najbolji način i u skladu sa ciljevima institucije, važno je da vreme koje imate pametno iskoristite, fokusirajući se na ono što je ključno.

Ovaj seminar će pomoći da saznate kako da proverite radi li tim dobro, da prepoznate i uklonite nedostatke i motivišete članove tima. Takođe ćemo se pozabaviti načinom na koji formiramo timove kako bismo predupredili neke od mogućih problema kasnije u radu.

Ciljevi i ishodi:

Cilj ovog seminara je da pomognemo podizanje nivoa kompetencija direktora da uspešno rukovode timovima kako bi lakše stekli uvid u situaciju, prepoznali probleme, uklonili ih i poboljšali komunikaciju i motivaciju u timu. Nakon seminara, polaznici će biti sposobni da pravilno oforme tim, postave ciljeve i upravljaju njima tako da se spreče konflikti, a poveća motivacija i uspeh tima.

[toggle title=“Teme:“]

– Timski rad i timsko donošenje odluka;
– Principi timskog odlučivanja;
– Komunikacija i motivacija;
– Rukovođenje timovima;
– Problemi i konflikti u timovima;
– Delegiranje;
– Matrica planiranja vremena.

[/toggle]

 

Prijavite se »