Naziv: Upravljanje konfliktima

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije nastavnika: К4

Kompetencije direktora: К2, K4

Prioritet: 1,4

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Učitelj, nastavnik, direktor, pomoćnik direktora

Opis:

Konflikti su sastavni deo života i čine našu svakodnevicu. Iako se, kada se pomene reč konflikt, misli na nešto nužno loše, to ne mora biti tako. Konflikti mogu biti kontruktivni i destruktivni. Konstruktivni konflikti vode progresivnim raspravama, koje za cilj imaju donošenje najboljeg mogućeg rešenja, dok destruktivni konflikti vode u sukob i trajno narušavanje odnosa. Zbog svega pomenutog, nužnost vremena u kome živimo jeste da prepoznamo i predvidimo moguće izvore konflikata i da naučimo kako da mi njima upravljamo, a da ne dozvolimo da oni upravljaju nama.

Ovo je seminar za one koji žele da unaprede svoje komunikacijske veštine u situacijama kada dođe do konflikta. Da bi se konflikti rešili, značajno je da razvijemo saradnju, emocionalnu inteligenciju, toleranciju i da osvestimo svoje uloge i odgovornost. Rešavanje konflikta pretpostavlja komunikaciju, analizu i razumevanje elemenata konflikata, strpljenja i snage. Ovaj seminar će uputiti učesnike kako da od konflikta dođemo do razumevanja i saradnje, a vežbaćemo zamišljene situacije kako bismo bili spremni za situacije kada se konflikti dese – najpre da prepoznamo uzroke i moguće okidače, a onda i kako da rešimo problem kada on već nastane.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je da polaznici vide kako konflikti nastaju i kako se prevazilaze, a da u tom procesu unaprede svoju veštinu komunikacije sa učenicima, roditeljima, kolegama i direktorom. Uspešan polaznik bolje razume na kom je nivou njegova veština komunikacije, kao i koji su to razlozi zbog kojih dolazi do konflikata, ali je takođe upoznat i može da koristi predložene načine prevazilaženja. Razumemo važnost preventivnog delovanja nastavnika, tako da je jedan od ciljeva i usvajanje osnovnih znanja o nenasilnim metodama komunikacije i medijaciji kao načinu rešavanja konfliktnih situacija.

[toggle title=“Teme: „]

– Stilovi i vrste komunikacije (neverbalna, nenasilna i dr.);
– Neverbalna komunikacija;
– Prirode i vrste konflikata;
– Kontstruktivni i destruktivni konflikti;
– Tehnike za rešavanje konflikata;
– Metoda mapiranja konflikata;
– Medijacija;
– Prevazilaženje konflikata.

[/toggle]

Autor i realizator: Milica Jovanović

 

Prijavite se »