Naziv: Usavršavanje komunikacijske kompetentnosti nastavnika

Obrazovni oblik: dvodnevni seminar

Kompetencije: К4

Prioritet: 4

Trajanje: 2 dana

Cena: 4.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, direktor, pomoćnik direktora, stručni saradnik

Voditelji:

dr Slavica Ševkušić, viši naučni saradnik – Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
dr Ivana Đerić, istraživač saradnik – Institut za pedagoška istraživanja

Opis:

Seminar „Komunikacijska kompetentnost nastavnika” kreiran je sa namerom unapređenja znanja i veština nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u domenu verbalne i neverbalne komunikacije, a u funkciji razvijanja saradničkih odnosa i odnosa uvažavanja između svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu.

Ciljevi programa:

  • Upoznavanje nastavnika sa principima i pravilima empatijske i asertivne komunikacije;
  • Upoznavanje nastavnika sa značajem koji lična uverenja imaju za međuljudske odnose;
  • Upoznavanje nastavnika sa fenomenom iracionalnih uverenja, odnosno „greškama” u mišljenju
  • Postulati racionalno-emotivne bihejvioralne teorije i terapije (REBT) koji predstavljaju prepreke za uspešnu komunikaciju i uspešan vaspitni rad sa decom i mladima: morajući zahtevi, izjednačavanje ponašanja sa ličnošću, crno-belo mišljenje i preterane generalizacije;
  • Usavršavanje veština empatijske i asertivne komunikacije;
  • Usavršavanje veština aktivnog slušanja.

Ishodi programa:

  • Učesnici će znati i razumeti osnovna pravila konstruktivne, empatijske verbalne i neverbalne komunikacije;
  • Učesnici će prepoznati značaj ličnih implicitnih uverenja, osvestiti i preispitati neka od nekonstruktivnih uverenja koja mogu ometati njihovu komunikaciju sa učenicima, kolegama i roditeljima;
  • Učesnici će unaprediti veštine aktivnog slušanja i biti sposobni da prepoznaju značenje nekih neverbalnih poruka koje su značajne za konstruktivnu komunikaciju sa učenicima, kolegama i roditeljima.

[toggle title=“Teme:“]

– Šta su komunikacijske veštine;
– Tehnike uspešne komunikacije;
– Veština asertivne komunikacije;
– Tehnike izbegavanja manipulacije;
– Teorije transakcione analize i neuro-lingvističkog programiranja u komunikaciji;
– Konstruktivno rešavanje konflikta;
– Kako komuniciramo neverbalno;
– Karakteristike i struktura pedagoške komunikacije;
– Procena kvaliteta komunikacije u školi;
– Unapređivanje komunikacijskih veština;
– Aktivno slušanje;
– Veština upućivanja i prihvatanja kritike.

[/toggle]

 

Prijavite se »