Naziv: SWOT analiza

Obrazovni oblik: dvodnevni seminar

Kompetencije: К4

Prioritet: 4

Trajanje: 2 dana

Cena: 4.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, direktor, pomoćnik direktora, stručni saradnik

Opis:

Verovatno znate da je SWOT akronim. Nastao je od sledećih reči na engleskom jeziku: strengths (snaga), weaknesses (slabosti), opportunities (šanse) i threats (opasnosti). Ovaj seminar će vas upoznati sa SWOT analizom i sa tim kako se ona može primeniti za pravljenje kvalitetnijeg plana školskih i vanškolskih aktivnosti.

Znamo da dobar plan doprinosi predviđanju i prevenciji problema, a SWOT analiza daje dragocen prikaz i analizu situacije – posebno u situacijama određenih vanrednih prilika (bilo da dolaze iz makrookruženja – npr. implementacija određenih pravila u nastavi od strane resornog ministarstva ili od strane uprave škole, ili da su u pitanju prilike mikrookruženja – npr. određene konfliktne situacije sa učenicima/roditeljima, poteškoće u razumevanju/prihvatanju novog nastavnog gradiva, problemi na relaciji učenik–nastavnik i slično.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da direktori i nastavnici uvide prednosti korišćenja ove poslovne tehnike i osnaže se da je uvedu u svoj život i rad. Polaznici će moći da kroz plansku analizu sagledaju na koji način najbolje mogu da iskoriste sopstvene snage i mogućnosti, a da pri tom minimiziraju svaku pretnju iz okruženja. Direktori i nastavnici će razumeti kako SWOT i TOWS doprinose unapređenju ne samo školskih već i ličnih aktivnosti, pa će moći da samostalno kreiraju sopstvene analize na osnovu razumevanja elemenata iz mikrookruženja i makrookruženja i vrednovanja rezultata planova.

[toggle title=“Teme:“]

– Šta je SWOT analiza;
– Prednosti i nedostaci SWOT analize;
– Elementi SWOT-a;
– Određivanje ključnih činilaca uspeha;
– SWOT i TOWS;
– Postavljanje ličnih ciljeva i SWOT analiza;
– Prikaz SWOT analize na primeru jedne škole;
– Evaluacija seminara kroz SWOT analizu.

[/toggle]

Autor i realizator: Nevenka Popović Šević

 

Prijavite se »