Naziv: Softver za otkrivanje i sankcionisanje plagijata

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К2

Prioritet: 2

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Nastavnik, stručni saradnici, saradnici visokoškolskih ustanova, direktor, zamenik direktora

Opis:

Pitanje plagijata i borbe protiv njih u obrazovnom procesu je uvek bilo aktuelno. S masovnom upotrebom interneta čini se da je ovo pitanje još više stavljeno u fokus. Kako poštovati autorska prava, prepoznati i detektovati njihova kršenja, ali pre svega razvijati svest kod učenika/studenta o značaju njihovog poštovanja i kreativnosti kao pravom putu – to su vaspitna i obrazovna pitanja na koja treba da odgovorimo zajedno.

Ovaj seminar ima za cilj da polaznike upozna sa pitanjima šta je to plagijat i koji oblici postoje, koje su to zakonske odredbe koje se odnose na ovo pitanje i kako pravilno koristiti izvore da ne bi došlo do kršenja autorskih prava, srodnih prava i prava industrijske svojine. Pored svega ovoga, seminar se bavi tematikom kako razviti kod učenika pozitivan stav prema poštovanju autorskih prava, kao i razmatranjima koji sve programi mogu biti korisni nastavnom kadru u svakodnevnom radu.

Ciljevi i ishodi:

Cilj ovog seminara je upoznavanje sa tim šta sve predstavlja plagijat, prema zakonu i u nastavnoj praksi, kao i kako otkriti plagijat. Nastavnici će unaprediti svoje kompetencije kako bi preneli učenicima/studentima pozitivan stav prema poštovanju autorskih prava i samostalnom radu, kao i načine pravilnog korišćenja izvora.

[toggle title=“Teme:“]

  • Plagijat uzroci, posledice i rešenja;
  • Koji oblici plagijata postoje;
  • Etičnost;
  • Softver za otkrivanje i sankcionisanje plagijata;
  • Zakonske odredbe;
  • Kako pravilno koristiti izvore;
  • Uloga škole i fakulteta u podizanju svesti o plagijatu;
  • Kako razviti kod učenika pozitivan stav prema poštovanju autorskih prava;
  • Zašto je podsticanje samostalnog rada kod učenika značajno.

[/toggle]

 

Prijavite se »