Naziv: Google Certified Trainer (Sertifikovani trener)

Obrazovni oblik: kurs

Kompetencije: К1

Trajanje: mesec dana

Cena: 122 evra (U cenu kursa je uračunato polaganje ispita.)

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis:

Certified Trainer (Sertifikovani trener) je Google for Education kurs i sertifikat za nastavnike koji su već držali obuke iz korišćenja Google alata drugim nastavnicima i umeju da prenesu svoj entuzijazam za nove tehnologije u obrazovanju na radionicama, kroz kreativne i informativne materijale koje sami osmišljavaju.

Kada steknete sertifikat, vaše ime će biti deo baze Google for Education Directory, moći ćete da delite materijale sa ostalim Google for Education trenerima širom sveta, a voleli bismo da održite radionice za kolege u Teaching Academy. Naravno, svemu tome prethodi kurs i polaganje Trainer Essential Exams (Ispiti za trenere) pri Google for Education. Do sertifikata trenera sa TeachingAcademy!

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da nastavnici koji su napredni korisnici Google alata nauče kako da ta saznanja podele sa ostalim nastavnicima i doprinesu unapređenju ne samo svoje već i nastavne prakse svojih kolega. Uspešan polaznik će steći samopouzdanje za prenošenje znanja o Google alatima kako nastavnicima koji već imaju neka znanja, tako i onima koji se do sada nisu upoznali sa njima. Takođe, detaljno će se upoznati sa Google alatima i biti speman da odgovori na sva pitanja polaznika na svojim radionicama.

[toggle title=“Teme koje su zastupljene:“]

– Email;

– Calendar;

– Sites;

– Docs and Drive;

– Chrome Browser;

– Chromebooks;

– Google Play for Education;

– Android Tablets for Education.

[/toggle]

 

Prijavite se »